Turistična regija Julijske Alpe, ki zajema občine Bled, Bohinj, Bovec, Brda, Gorje, Kobarid, Jesenice, Kanal ob Soči, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica in katere večji del predstavlja Triglavski narodni park, je eno najpomembnejših in od turizma bolj odvisnih območij v Sloveniji. Foto: BoBo
Turistična regija Julijske Alpe, ki zajema občine Bled, Bohinj, Bovec, Brda, Gorje, Kobarid, Jesenice, Kanal ob Soči, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica in katere večji del predstavlja Triglavski narodni park, je eno najpomembnejših in od turizma bolj odvisnih območij v Sloveniji. Foto: BoBo

S pandemijo novega koronavirusa se je turistična dejavnost v Julijskih Alpah 16. marca v celoti ustavila, nastanitvene zmogljivosti vsak dan prejemajo odpovedi rezervacij za naslednje mesece, podjetja pa so ostala brez prihodkov.

Lani je regija ustvarila nekaj več kot štiri milijone prenočitev, kar predstavlja četrtino vseh prenočitev v Sloveniji, in več kot 200 milijonov evrov neposrednih prihodkov v gostinstvu in hotelirstvu.

Turistična podjetja so v primerjavi z drugimi panogami zaradi epidemije še posebej prizadeta, saj svetovni trg potovanj ne bo hitro okreval. Julijske Alpe pa so zelo odvisne od razmer na svetovnem trgu, saj 84 odstotkov gostov predstavljajo tuji turisti.
Zato je v Julijskih Alpah ogroženih 2.000 delovnih mest v turizmu in še najmanj toliko v povezanih dejavnostih.

Ob predpostavki 20-odstotne realizacije tujih gostov in 20-odstotne rasti domačih glede na leto 2019 je ocena, da bi v letu 2020 lahko prišlo do 60-odstotnega upada prenočitev, kar pomeni več kot 100 milijonov evrov izpada prihodkov turističnega gospodarstva in za okvirno tri milijone evrov manj prihodkov iz naslova turistične takse za občine.

"Razmere so resne, vendar se turistično gospodarstvo Julijskih Alp zaveda, da moramo ta čas kar najbolje izkoristiti za drugačen, še bolj zeleni zagon dejavnosti po koncu epidemije," so sporočili iz Skupnosti Julijskih Alp, kjer so na ravni direktorjev turističnih organizacij tega območja vzpostavili tako imenovani Re-set tim oziroma tim za prenovo, ki dnevno spremlja razmere in usmerja ponudnike.

Bled. Foto: BoBo/Borut Živulović
Bled. Foto: BoBo/Borut Živulović

Ukrepi, ki jih predlagajo
Pripravili so tudi nabor najnujnejših ukrepov, ki jih bodo izvedli sami, in ukrepe, kjer potrebujejo pomoč in podporo gospodarskega in drugih ministrstev ter Slovenske turistične organizacije. Prepričani so, da se glede na položaj razvojne dejavnosti ne smejo ustaviti, temveč še okrepiti. Pri tem pozivajo pristojne, da naredijo vse, da se v Sloveniji vzpostavi pozitivno in spodbudno razvojno okolje, da se pospešijo, podprejo in omogočijo potrebni razvojni in trajnostni premiki v turizmu.

Vladi predlagajo podaljšanje ukrepov iz prvega koronazakona za turistično gospodarstvo za vsaj tri mesece po prenehanju veljavnosti obstoječih ukrepov oziroma od razglasitve konca epidemije v Sloveniji in uvedbo ukrepov za hitro ter enostavno premagovanje likvidnostnih težav v turizmu. Prav tako predlagajo ukrepe, ki bi spodbudili preživljanje počitnic doma in pritegnili prve tuje turiste v poletni in jesensko-zimski sezoni, med njimi so poleg promocije, denimo, tudi regres v obliki bonov za počitnice doma.

Ministrstvo: Boni za dopust doma namesto regresa le predlog

Predlog, da bi v pomoč gospodarstvu namesto regresa uvedli vrednostne bone za dopust pri slovenskih turističnih ponudnikih, je le eden izmed mnogih predlogov, pravijo na gospodarskem ministrstvu in dodajajo, da bi bil težko izvedljiv."Poudarjamo, da gre zgolj za eno izmed mnogih idej deležnikov in s tega vidika nikakor ne moremo govoriti o konkretnem ukrepu, ki bi ga sprejeli v okviru smernic drugega svežnja ukrepov," so zapisali na ministrstvu. Več tukaj.

Vladi predlagajo še preusmeritev prioritet obstoječe in nove kohezijske politike v ključne naložbe, ki bodo pomagale zagnati trajnostni turizem in bodo hkrati spodbujale porabo. Pozivajo pa jo tudi k podpori turističnim destinacijskim organizacijam, ki bodo v tem času na terenu pomagale turističnemu gospodarstvu do spodbud in jih usmerile v nov, bolj trajnosten koncept zelene,
butične in petzvezdične ponudbe.

Slovenski turistični organizaciji pa predlagajo javne razpise za sofinanciranje promocije turistične ponudbe, dodatne partnerske dejavnosti, vključno z dodatnimi skupnimi promocijskimi dejavnostmi na ravni Julijskih Alp, uvedbo ključnih priporočil in podpore za turistične ponudnike ter vzpostavitev pozitivnega in razvojno naravnanega podpornega okolja za trajnostni razvoj turizma v destinacijah.