V ljubljanski občini je bilo ustvarjenih 13 odstotkov prenočitev. Foto: Radio Capodistria/Antonio Saccone
V ljubljanski občini je bilo ustvarjenih 13 odstotkov prenočitev. Foto: Radio Capodistria/Antonio Saccone

Od tega je bilo skoraj 72 odstotkov vseh prenočitev tujih turistov, med njimi jih je bilo največ iz Nemčije. Prihodov domačih turistov je bilo junija 138.000, njihovih prenočitev pa skoraj 406.000. Tujih turistov je bilo 433.000, skupaj so ustvarili več kot milijon prenočitev.

Največ turistov k nam pride iz Nemčije, v juniju pa so ustvarili 14 odstotkov vseh prenočitev ali skoraj 145.000. Sledijo turisti iz Avstrije (devet odstotkov prenočitev), Italije (osem odstotkov), Združenega kraljestva (šest odstotkov), Nizozemske (pet odstotkov) in Češke (štiri odstotke).

Več kot 694.000 ali 48 odstotkov vseh prenočitev so turisti v juniju ustvarili v hotelih, 14 odstotkov v apartmajskih in počitniških naseljih, 14 odstotkov v kampih, pet odstotkov v zasebnih sobah, apartmajih in hišah ter pet odstotkov v mladinskih hotelih.

Največ prenočitev je bilo ustvarjenih v gorskih občinah – 29 odstotkov vseh oziroma skoraj 419.000. Sledijo obmorske občine (23 odstotkov), zdraviliške občine (19 odstotkov) in ljubljanska občina (13 odstotkov).