V bolnišnici nimajo dovolj lastnega denarja, da bi izplačali plače zaposlenim. Foto: Pixabay
V bolnišnici nimajo dovolj lastnega denarja, da bi izplačali plače zaposlenim. Foto: Pixabay

Bolnišnica je račun zaradi izvršbe imela zamrznjen že pred mesecem dni, zaradi česar je bilo ogroženo izplačilo aprilskih plač, a so zaposleni nazadnje po zadržani izvršbi plače dobili 10. aprila, prispevki pa so bili poravnani nekaj dni pozneje. Tokratna zamrznitev računa je nastopila 28. aprila, bolnišnica se z dobavitelji sproti dogovarja in čaka, kaj bo storilo ministrstvo, je povedal v. d. direktorja bolnišnice Jurij Šorli.

Dogajanje v bolnišnici bo tema ponedeljkovega sestanka na ministrstvu za zdravje, ki se ga bo udeležilo tudi vodstvo bolnišnice, je povedal Šorli. 11. maja je predvidena tudi seja sveta zavoda, na kateri bodo med drugim obravnavali finančni načrt bolnišnice za letos in podajali soglasje za odprodajo nepotrebnega premoženja, ki je ocenjeno na okoli milijon evrov.

Sumi o nepravilnosti obnove bolnišnice
Na prejšnji seji 20. aprila se je svet zavoda seznanil s končnim poročilom o neodvisni presoji pravilnosti in načrtnosti izvajanja naložb v bolnišnici. Sklenil je, da se poročilo zaradi ugotovljenih nepravilnosti in sumov kaznivih dejanj preda organom pregona.

Naložbi, ki najbolj bremenita likvidnostno stanje bolnišnice, sta energetska sanacija in obnova bolnišnične stavbe, ki je bila vredna 8,5 milijona evrov, odločitev za obnovo pa sega v čas prejšnjega vodstva bolnišnice.