Direktor ZD Izola Evgenij Komljanec vse očitke ostro zavrača in vztraja, da je ves čas ravnal izključno v korist javnega zavoda. Foto: Eugenija Carl

S kriminalistično preiskavo, ki so jo začeli na podlagi obvestila protikorupcijske komisije, so ugotovili, da je osumljeni direktor javnega zdravstvenega zavoda v letu 2011 del javnih sredstev uporabil v nasprotju z nameni, za katere so bila ta dodeljena zavodu, da bi prišel do denarja, ki mu ga je dolgoval njegov takratni podrejeni sodelavec. Ker mu ta iz lastnih sredstev ni mogel vrniti dolga, se je direktor odločil, da bo sodelavcu priskrbel denar javnega zavoda.

V ta namen mu je neupravičeno odobril izplačilo odpravnine, ki je bila približno sedem tisoč evrov višja od zakonite. Nekdanji sodelavec je nato nezakoniti del odpravnine nakazal na direktorjev osebni bančni račun. Direktor zavoda je utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nekdanji sodelavec pa pomoči pri istem kaznivem dejanju. Zagrožena je zaporna kazen do petih let.

Komljanec vztraja, da je ves čas ravnal izključno v korist javnega zavoda, v odzivu še pravi, da navedba koprske policijske uprave o nezakoniti odpravnini, ki naj bi jo dobil na bančni račun, ne drži, da je netočna in v nasprotju z listinami, s katerimi razpolagajo kriminalisti. Enako, po njegovih besedah, velja za informacije in okoliščine prenehanja delovnega razmerja z nekdanjim sodelavcem.

Med preiskovanjem tega primera so kriminalisti v istem zavodu ugotovili tudi, da je javna uslužbenka iz uprave zavoda zavestno kršila delovnopravno zakonodajo in kolektivno pogodbo za javni sektor. Da bi sebi in dvema ožjima sodelavcema dvignila plačo, je neupravičeno dodelila delovna mesta, za katera niso izpolnjevali pogojev glede izobrazbe.
Tako so trije javni uslužbenci v škodo javnega zavoda pet let neupravičeno prejemali za pet, deset in 12 izhodiščnih plačnih razredov višjo plačo od tiste, do katere so imeli pravico. Uslužbenka je tako osumljena storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, za katerega je zagrožena kazen zapora do treh let.