Prave podatke o številu ljudi s težavami zaradi okužbe bo predstavil Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, ki jih je z anketami oz. vprašalniki pridobival po gospodinjstvih v občini Loška dolina. Foto: EPA
Prave podatke o številu ljudi s težavami zaradi okužbe bo predstavil Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, ki jih je z anketami oz. vprašalniki pridobival po gospodinjstvih v občini Loška dolina. Foto: EPA

Vzrok za okužbo vodovoda z bakterijo E. coli v juniju je težko najti, saj se vodonosnik, ki napaja enega izmed dveh vodnih virov Obrh, razteza od Prezida na hrvaški strani prek Babnega polja, na zahodni strani pa od Loškega potoka do Obrha. Župan občine Loška dolina Janez Komidar je dejal, da je okužbo lahko povzročil en sam posameznik, ki je pripeljal greznične odpadke in jih izlil na območju vodonosnika. Zaradi obilnih padavin je lahko prišlo tudi do izpiranja celotnega območja vodonosnika. "Prav zato je do podobnih primerov v preteklosti že prihajalo, vendar do tako močne okužbe še ne, vsaj podatkov o tem še nismo zabeležili," je povedal.

S čistilno napravo do pitne vode
Najhujša okužba z nevarno bakterijo je trajala štiri dni, nato se je začelo stanje počasi umirjati. "Glede na inšpekcijski ukrep smo morali vrtino Obrh zapreti," je dejal Komidar. Tedaj so občini priskočili na pomoč v republiškem štabu Civilne zaščite, kjer so jim posodili čistilno napravo za čiščenje pitne vode. Z napravo prebivalce občine oskrbuje z dodatnimi 150 kubičnimi metri pitne vode na dan, saj je bilo vode iz drugega vira premalo za vse potrebe.

Zaradi onesnažene pitne vode je bilo izpostavljenih okrog 3.500 prebivalcev občine Loška dolina, saj se le kraja Babno polje in Babna polica oskrbujeta iz lastnega vodnega vira. "Zavedam se, da bo v prihodnje potrebno nekaj storiti, saj se bojim, da to onesnaženje z bakterijo ni bilo osamljeno, pač pa bo ob nespametnem ravnanju posameznikov in ob večjih padavinah še vedno lahko prihajalo do takih dogodkov," je napovedal Komidar.

Občina bo morala skupaj z upravljavcem vodovoda poiskati nov vir pitne vode, kar po besedah Komidarja predstavljalo prednostno nalogo občine v tem mandatu.