Člani sveta mariborskega UKC so potrdili finančni načrt, a obenem poudarili, da tudi varčevanje ne bo uspešno, če vodstvo ne bo odgovorno ravnalo z denarjem. Foto: BoBo
Člani sveta mariborskega UKC so potrdili finančni načrt, a obenem poudarili, da tudi varčevanje ne bo uspešno, če vodstvo ne bo odgovorno ravnalo z denarjem. Foto: BoBo

Člani sveta UKC Maribor so kljub 3,5 milijonov visoki izgubi po prvih štirih mesecih letošnjega leta podprli predlagani finančni načrt za letošnje leto, a so ob tem novemu direktorju Vojku Flisu naložili, da pripravi rebalans načrta, če se ta izkaže za potrebnega. To je bila prva seja sveta za novega direktorja UKC Maribor.

Člani sveta zavoda so se v uvodu seznanili z dejstvom, da dozdajšnji v. d. direktorja Janez Lavre s svojim naslednikom, kljub Flisovim pozivom ni opravil pisne primopredaje, pač pa je predlagal zgolj ustno. Kot je povedal Flis, Lavreta na dan njegovega prevzema bolnišnice sploh ni bilo v hiši.

Največ težav s stroški dela
Prav zaradi tega so člani sveta pokazali še veliko razumevanja do novega direktorja, ki ne more biti odgovoren za posledice dogajanj iz preteklosti. Finančni načrt namreč predvideva uravnoteženo poslovanje ob 190,5 milijona evrov prihodkov in odhodkov, po drugi strani pa je bolnišnica že do konca aprila ustvarila za dobrih 3,5 milijona evrov izgube.

Največje težave predstavljajo nepokriti povečani stroški dela, ki so nastali zaradi zakonskih sprememb, manjka pa jim tudi denarja za delovanje nove urgence in onkološkega oddelka. Člani sveta so ob potrditvi finančnega načrta poudarili, da zgolj varčevalni ukrepi ne bodo dovolj, če vodstvo ne bo odgovorno ravnalo z denarjem.

Varčevali bodo tudi v Slovenj Gradcu
Finančni načrt pa so sprejeli tudi v slovenjgraški bolnišnici, kjer je zdaj v.d. direktorja Janez Lavre. Finančni načrt letos predvideva 43 milijonov prihodkov in odhodkov. Bolnišnica bo največ poskušala privarčevati pri stroških za zdravila in zdravstveni material, kjer si obetajo privarčevanih 600 tisoč evrov.

Strošek dela je po Lavretovih besedah podcenjen. "Cena zdravstvenih storitev je namreč na ravni leta 2013 in to je največji problem pri uravnoteženju poslovanja ne le slovenjgraške, temveč vseh slovenskih bolnišnic," je dejal Lavre. Slovenjgraška bolnišnica je v prvih treh letošnjih mesecih zapisala 821 tisoč evrov izgube. Lavre je ob tem dejal, da so k temu največ prispevali nepredvideni stroški zaradi pomanjkljivostih pri selitvi v novogradnjo, kar bodo reševali v dialogu z ministrstvom za zdravje.