Neustrezna izvedba sistematskih zdravstvenih pregledov otrok v osnovni šoli v posameznih primerih že lahko pomeni kršitev ustavnih pravic otrok do zdravja, če se področje ne bo uredilo, pa lahko nastane širši javnozdravstveni problem, opozarjajo v ZASSS. Foto: EPA
Neustrezna izvedba sistematskih zdravstvenih pregledov otrok v osnovni šoli v posameznih primerih že lahko pomeni kršitev ustavnih pravic otrok do zdravja, če se področje ne bo uredilo, pa lahko nastane širši javnozdravstveni problem, opozarjajo v ZASSS. Foto: EPA

V odzivu na problematiko izvajanja sistematskih zdravstvenih pregledov otrok v osnovni šoli pozivajo ministrstvi za izobraževanje, znanost in šport ter za zdravje k ureditvi razmer; v zadevnih primerih gre lahko za kršitev ustavnih pravic otrok do zdravja ter do posebnega državnega varstva, opozarja Zveza aktivov svetov staršev Slovenije v sporočilu za javnost in dodaja, da z veliko zaskrbljenostjo spremljajo zdajšnjo razpravo v zvezi s problematiko izvedbe sistematskih zdravstvenih pregledov otrok v osnovni šoli.

Glede na odziv članov in ugotovitve po pregledu zakonodaje ter dostopne prakse osnovnih šol predstavniki svetov staršev osnovnih šol, povezani v ZASSS, ugotavljajo, da je veljavna zakonska ureditev ustrezna, a bi lahko bila bolj jasna v podzakonskem aktu. Prav tako ugotavljajo, da se pojavljajo težave pri izvedbi teh pregledov v osnovni šoli, pa tudi da neustrezna izvedba teh pregledov v posameznih primerih že lahko pomeni kršitev ustavnih pravic otrok do zdravja. "Če se področje ne bo uredilo, lahko nastane širši javnozdravstveni problem. Nad sistemsko neurejenostjo tega področja smo starši, povezani v zvezo, naravnost šokirani, saj je posebno varstvo otrok predpisano z najvišjim aktom - ustavo," poudarjajo v zvezi.

Zakon ne omenja staršev
Glede izpostavljene problematike sodelovanja staršev pri izvedbi sistematskih zdravstvenih pregledov v zvezi pojasnjujejo, da zakon o osnovni šoli ne omenja, da bi starši sodelovali pri izvedbi teh pregledov. Sicer zakon, kot navajajo, predpisuje sodelovanje šol z zdravstvenimi zavodi že 30 let. Zakonodaja se v več kot tridesetih letih glede izvedbe zdravstvenih pregledov ni spremenila. Po mnenju ZASSS-a pa tudi niso bili predstavljeni prav nobeni razlogi, kaj šele tehtni razlogi, da bi bilo treba sistem, ki velja in je veljal več desetletij, zdaj spreminjati.

"Posamezne težave, ki so povezane predvsem z izvedbo predpisanih zdravstvenih pregledov, ne bi smele biti razlog, da se tako pomembno področje prepušča neurejenemu izvajanju in predvsem, da se nad tem javnim zdravstvenim področjem ne bi ohranil javni nadzor," poudarjajo v zvezi.

Zveza pristojni ministrstvi poziva, naj uredita razmere na tem področju. Predvsem ministrstvo za izobraževanje pozivajo, naj problema ne rešuje tako, "da z nezakonito prakso prelaga odgovornost na starše, ampak da razreši probleme tam, kjer nastopijo".