V Socialnovarstvenem zavodu Hrastovec bivajo ljudje, ki imajo težave v duševnem zdravju in duševnem razvoju. Zavod tako skrbi za institucionalno varstvo odraslih, med katerimi vsak potrebuje poseben pristop, saj gre za zelo ranljivo skupino ljudi. Foto: Televizija Slovenija
V Socialnovarstvenem zavodu Hrastovec bivajo ljudje, ki imajo težave v duševnem zdravju in duševnem razvoju. Zavod tako skrbi za institucionalno varstvo odraslih, med katerimi vsak potrebuje poseben pristop, saj gre za zelo ranljivo skupino ljudi. Foto: Televizija Slovenija

V zavodu, ki skrbi za institucionalno varstvo odraslih s težavami v duševnem zdravju in razvoju, razpolagajo z dvema verificiranima varovanima oddelkoma, kjer je prostora za 48 ljudi. Lani je pri njih bivalo 96 stanovalcev, od tega 15 po sklepu sodišč. Ker je struktura stanovalcev taka, da oddelkov ne morejo razbremeniti, je teh ves čas najmanj od štiri do šest preveč in morajo spati na ležalnikih, zasilnih posteljah, so brez lastnih sanitarij ali omar, je nevzdržno stanje opisala direktorica SVZ-ja Hrastovec Andreja Raduha.

"Na omenjeno problematiko v zadnjih letih opozarjamo že tretjič. Lani smo na državne organe naslovili celo posebno poročilo na temo prezasedenosti v posebnih socialnovarstvenih zavodih, ki krši pravico do dostojanstva in pravico do varnosti, vendar vlada naših priporočil ni uresničila," je na novinarski konferenci opozorila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Ministrstva gledajo stran
Vlada je sicer konec leta 2016 ustanovila delovno skupino za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo ljudi z najtežjimi oblikami motenj v duševnem razvoju. Ministrstvi za delo in za finance pa bi morali v dveh tednih najti možnost za sofinanciranje dodatnega varovanega oddelka. "Pristojno ministrstvo je odprtje dodatnega oddelka v enem od zavodov zagotovilo, a do danes tega še ni uresničilo, kar je nedopustno in se kljub vsem opozorilom še vedno dnevno kršijo človekove pravice," je ogorčena Nussdorferjeva.

Na stanje v zavodih je večkrat opozoril tudi namestnik varuhinje Ivan Šelih. Izpostavil je zadnji dopis iz Socialnovarstvenega zavoda Dutovlje, v katerem so trenutno vse dvoposteljne sobe preurejene v triposteljne. Zaradi takih razmer v zavodih težko prevzamejo odgovornost za posledice glede zdravja, varnosti in življenja stanovalcev in zaposlenih. Po mnenju Šeliha je ta na ministrstvu za delo, kjer ves čas pravijo, da se zavedajo resnosti problematike, ki terja sistemske rešitve, med drugim prevetritev zakona o duševnem zdravju.

Namestitev v jedilnici
"Težava je tudi v tem, da sodišča ne upoštevajo mnenj, ki jih v skladu z zakonom morajo podati zavodi. Zaradi razmer smo lani v večini primerov dali negativno mnenje, a sodišče tega v desetih primerih ni upoštevalo in je izdalo sklep o namestitvi," je dejala direktorica SVZ-ja Hrastovec Andreja Raduha, njenim besedam pa je pritrdil tudi predsednik sveta zavoda v Hrastovcu Miha Cigler, ki je kakršni koli prihajajoči novi vladi naložil, naj to vprašanje uvrsti med prioritete.

Temu je pritrdila tudi direktorica Doma Lukavci Stanka Vozlič, kjer imajo kljub glasnim opozorilom, ki so jih na pristojne naslovili že pred časom, še vedno enake težave s prezasedenostjo. Čeprav sodiščem pojasnijo razmere, ta vseeno vztrajajo pri namestitvah. Lani so bili tako dva stanovalca prisiljeni namestiti v jedilnico, zasedena je bila tudi soba za posebne varovalne ukrepe.

Zavod Hrastovec: nekateri nimajo niti svoje postelje
Zavod Hrastovec: nekateri nimajo niti svoje postelje