Ministrstvo pri sprejemanju aneksa ni moglo doseči soglasja vseh partnerjev. Foto: Reuters
Ministrstvo pri sprejemanju aneksa ni moglo doseči soglasja vseh partnerjev. Foto: Reuters

Začasno rešitev prinaša aneks k splošnemu dogovoru v zdravstvu za pogodbeno leto 2018, ki ga je vlada potrdila sredi junija. Velja za celotno pogodbeno leto 2018, torej tudi za nazaj, so pojasnili v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V ta namen bodo za letos zagotovili dodatnih 627.000 evrov sredstev.

Predstavniki nekaterih VDC-jev so konec lanskega leta ministrstvo za zdravje opozorili na nesorazmerja v financiranju zdravstvene nege med izvajalci, ki izvajajo primerljive storitve. Ministrstvo, ki je stanje preučilo, je obiskalo nekatere izvajalce in na podlagi ugotovitev v okviru aneksa oblikovalo sporno vprašanje, s katerim je opozorilo na nesorazmerja med različnimi izvajalci in predlagalo približevanje cen zdravstvene nege izvajalcev za izvajanje primerljivih storitev. Po pojasnilu ministrstva soglasja o konkretnem spornem vprašanju med partnerji v okviru pogajanj ni bilo doseženo, zato je o njem odločala vlada. Ta se je skladno s predlogom ministrstva odločila za omenjeno rešitev.

Aneks brez soglasja
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami je ministrstvo za zdravje že prosila za delovni sestanek, na katerem naj bi izvedeli, zakaj se vlada ni odločila za njihov predlog novih normativov, ki bi po njihovi oceni dolgoročno rešil problem cen zdravstvene nege v centrih, je povedala predsednica skupščine skupnosti Valerija Bužan.

Ministrstvo za zdravje, ZZZS, združenje zdravstvenih zavodov, zdravniška zbornica, lekarniška zbornica, skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, skupnost socialnih zavodov in skupnost organizacij za usposabljanje vsako leto sprejmejo splošni dogovor na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. Pri sprejemanju aneksa k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 so partnerji opredelili več kot 200 spornih vprašanj, arbitraža pa za nobeno od njih ni prinesla soglasja. Vlada je aneks dokončno določila 14. junija.