Fotografija je simbolična. Foto: BoBo
Fotografija je simbolična. Foto: BoBo

Maja je bil sprejet zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ureja vpeljevanje kompetenc v prakso. To pomeni, da srednje medicinske sestre, razen tistih, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, pod katerimi jim priznajo kompetence diplomiranih sester, del, ki so jih opravljale doslej, ne bodo smele več opravljati. Zakon bo začel veljati v nedeljo, 1. septembra.

Danes predvsem srednje medicinske sestre ne vedo, kaj bodo lahko delale, česa ne bodo smele več delati, predvsem pa je pereče to, da tista dela in naloge, ki so jih opravljaje več kot 10 let in za katere so usposobljene od "jutri dalje" ne bodo več smele izvajati.

Medicinske sestre v šempetrski bolnišnici

S težavami se srečujejo v vseh bolnišnicah, v šempetrski pa zaradi že nekajletne kadrovske podhranjenosti še nekoliko bolj. Zaposleni so s problematiko seznanili javnost.

Na dveh intenzivnih oddelkih v šempeterski bolnišnici s 14 posteljami je skupno zaposlenih 23 srednjih in diplomiranih sester, za ustrezno delo bi jih potrebovali še vsaj deset. Trenutno je osem sester s kompetencami na porodniškem dopustu, kar dodatno otežuje delo, saj srednje medicinske sestre, ki so doslej opravljale enako delo kot diplomirane, od 1. septembra dalje tega ne bodo smele več.

Rešitvi sta dve, pravi glavni tehnik za anesteziološko službo Matjaž Ferfolja: "Eno je zmanjševanje števila postelj, kar je neizvedljivo zaradi trenutne zasedenosti. Drugo pa je prekomerno obremenjevanje kadra, ki bo sposoben za delo. To pomeni, da bo ena sestra prevzela mogoče sedem bolnikov."

Dajana Klančič, diplomirana medicinska sestra, bo torej v nedeljo sama skrbela za sedem bolnikov, kar so doslej enakovredno delale skupaj. "Do zdaj smo si pač delile. Od sedmih pacientov je ena imela tri, druga štiri. Strah me je že danes."

Bojan Ivanovič dela na oddelku intenzivne kirurške nege brez kompetenc. O delu na dan uveljavitve zakona pa pravi: "Najverjetneje bomo kršili zakon, ker nam sama vest ne dopušča, da pustimo sestre s kompetencami delati."

Zdravniki podpirajo sestre. Matjaž Klemenc, vodja oddelka za intenzivno interno medicino, meni, da je zakon nepotreben, ker ruši minimalno varnost dela na oddelku. "Naše sestre, ki zdaj kot nimajo kompetenc, dobro delajo, dosti znajo, tudi zato ker smo jih leta in leta učili."

Bolnišnico je obiskala predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman. "Pripravljamo res poglobljene rešitve. Ponudila sem pomočnici direktorja za področje zdravstvene nege tudi posebno ekspertno skupino," je povedala.

Za zdaj gasijo požar. Predlog rešitve so posredovali pristojnemu ministrstvu. Direktor bolnišnice Stanislav Rijavec je pojasnil, da je njihov predlog v bistvu polletni moratorij na obstoječe stanje.

Obenem pa vsi zagotavljajo, da bo za bolnike absolutno poskrbljeno.

Težave medicinskih sester