Informacijski pooblaščenec bo ustavil postopek zoper Gordano Živčec Kalan, ki ga je vodil zaradi suma zlorabe elektronskih naslovov v času pred volitvami za predsednika zbornice. Ugotovili so, da zbornica elektronske naslove svojih članov že vrsto let uporablja tudi za pošiljanje komercialnih sporočil. Foto: BoBo
Informacijski pooblaščenec bo ustavil postopek zoper Gordano Živčec Kalan, ki ga je vodil zaradi suma zlorabe elektronskih naslovov v času pred volitvami za predsednika zbornice. Ugotovili so, da zbornica elektronske naslove svojih članov že vrsto let uporablja tudi za pošiljanje komercialnih sporočil. Foto: BoBo

Informacijski pooblaščenec je inšpekcijski postopek zoper zbornico oz. njeno predsednico Gordano Živčec Kalan uvedel zaradi suma, da je v obdobju pred volitvami za predsednika zbornice za namene svoje volilne kampanje nezakonito uporabila elektronske naslove iz baze podatkov zbornice.

Elektronski naslov je neobvezen podatek
V postopku inšpekcijskega nadzora je pooblaščenec ugotovil, da se podatki o elektronskih naslovih zdravnikov in zobozdravnikov ne zbirajo v okviru izvajanja javnih pooblastil zbornice, ampak neobvezno, na podlagi osebne privolitve posameznika, in sicer na vlogi za izdajo članske izkaznice zbornice.

Na vlogah za članstvo je izrecno označeno, da je elektronski naslov neobvezen podatek, da pa je zelo priporočljiv zaradi lažje komunikacije zbornice z njenim članstvom. Zbornica tako elektronske naslove svojih članov že vrsto let uporablja tudi za pošiljanje komercialnih sporočil, kar je običajna praksa in je del tržne dejavnosti zbornice, ki ima pravni temelj tudi v zborničnem statutu.

Zbornica in njena odgovorna oseba torej nista kršili določb zakona o varstvu osebnih podatkov, saj je predsednica Živčec Kalanova z zbornico sklenila Pogodbo o izvedbi mailinga za razpošiljanje povabil za mlade člane in zobozdravnike, na podlagi katere je zbornica za predsednico po elektronski pošti poslala skupaj 1.535 povabil.