Sindikati Pergam, ki jih vodi Janez Posedi, so za zdravstveno reformo s povečanjem prispevkov. Foto: MMC/Miloš Ojdanić
Sindikati Pergam, ki jih vodi Janez Posedi, so za zdravstveno reformo s povečanjem prispevkov. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Zdravstvo je zahtevna in draga zadeva, pa ne samo zaradi korupcije. To, kar danes zberemo za zdravstvo, je premalo. Brez povečanja sistemskih virov ne bo šlo.

Janez Posedi, Pergam
Pergam bi ukinil prostovoljno zavarovanje

"Brez povečanja sistemskih virov ne bo šlo," je prepričan predsednik konfederacije Janez Posedi.

Obremeniti tudi upokojence

Posedi je na novinarski konferenci dejal, da bi zvišanje prispevnih stopenj moralo iti tako na pleča delodajalcev kot delavcev, hkrati pa bi morali obremeniti tudi upokojence. Meni, da bi bili zaposleni to pripravljeni sprejeti, če se bo zdravstvo tudi sistemsko uredilo. Hkrati pa dodaja, da je tudi v interesu delodajalcev, da imajo zdrave zaposlene.

Poudaril je nujnost vpeljave zavarovanja za dolgotrajno nego in oskrbo. "Zdravstvo je zahtevna in draga zadeva, pa ne samo zaradi korupcije. To, kar danes zberemo za zdravstvo, je premalo. Brez povečanja sistemskih virov ne bo šlo," je prepričan.

Prevzemanje odgovornosti
Generalni sekretar Pergama Jakob Počivavšek meni, da ima zdravstveni sistem veliko pomanjkljivosti, ki jih je treba reševati sistemsko in celovito, ne pa z ukrepi ad hoc. Opozoril je tudi, da se slabša dostopnost do zdravstvenih storitev. "To se dogaja počasi, zato verjetno nihče niti ne prevzema odgovornosti," ugotavlja.

Kdaj enotni informativni sistem?
Počivavšek opozarja na zelo velike razlike pri upravljanju zdravstvenih zavodov, pogreša enotni informacijski sistem ter ukrepe na področju javnih naročil. Po njegovem mnenju je treba tudi zagotoviti standarde in normative za celotno Slovenijo. Opozoril je na še vedno nerešena vprašanja za nekatere zaposlene po prehodu na nov plačni sistem leta 2008.

Ločiti javno in zasebno!
Ena izmed ključnih zadev, ki jih je treba rešiti, je po njegovem mnenju ločevanje javnega in zasebnega, tako z vidika omejevanja popoldanskega dela pri zasebniku kot tudi glede prehajanja bolnikov od zasebnikov v javni zdravstveni sistem ter s tem povezanega preskakovanja čakalnih vrst.

Predsednik sindikata v zdravstvu Matija Cevc je kot trenutno najbolj perečo težavo v slovenskem zdravstvu označil uvajanje terapevtskih skupin zdravil. Kot pravi, je kratkoročni finančni interes prevladal nad interesi bolnikov, kar se bo po njegovih besedah dolgoročno negativno obrestovalo.

Ob tem opozarja, da bodo največjo korist pri uvajanju terapevtskih skupin zdravil imele prostovoljne zavarovalnice, ki imajo že zdaj velike dobičke. Zato meni, da je ta ukrep slab in nepremišljen.

Zdravstvo je zahtevna in draga zadeva, pa ne samo zaradi korupcije. To, kar danes zberemo za zdravstvo, je premalo. Brez povečanja sistemskih virov ne bo šlo.

Janez Posedi, Pergam
Pergam bi ukinil prostovoljno zavarovanje