Foto: EPA
Foto: EPA

V zadnji meritvi raziskave #Novanormalnost, ki jo med epidemijo covida-19 izvaja družba Valicon, opažajo, da ljudje znova popolno zaprtje države sprejemajo z negativnimi občutki in večjo kritičnostjo do ukrepov. Poleg slabšega osebnega počutja, je znova naraslo tudi nezaupanje v delo vlade na področju omejevanja širjenja virusa.

Foto: Valicon
Foto: Valicon

Tokrat opažajo znaten porast deleža prebivalcev, ki situacijo dojemajo kot "kritično, na trenutke kaotično", delež teh se je v zadnjih dveh tednih povzpel z osmih odstotkov na 13 odstotkov.

Več je tudi takih, ki razmere dojemajo kot "povsem brezupne" (pet odstotkov), skupaj je torej 18 odstotkov takšnih, ki svoje doživljanje trenutne situacije opisujejo kot "povsem brezupno" ali "kritično, ne trenutke kaotično". Skladno s tem se je znižal delež prebivalcev, ki situacijo opisujejo kot "sprejemljivo, nekako gre" in kot "normalno, glede na nove razmere".

V enakem obdobju lani, na vrhuncu prvega vala, je bil delež tistih, ki so svoje osebno doživljanje trenutne situacije opisovali kot "povsem brezupno" ali "kritično, na trenutke kaotično", sedem odstotkov. Sredi novembra, na vrhuncu drugega vala, je bilo takšnih še enkrat toliko, 14 odstotkov. Največ do zdaj pa v času božičnih praznikov, 17 odstotkov.

"Delež anketirancev, ki menijo, da gre situacija na bolje, pa je v primerjavi s prejšnjo meritvijo občutno padel. Zadnji konec tedna je tako odgovorila le še tretjina vprašanih, pred dvema tednoma več kot polovica. Več pesimizma glede razvoja dogodkov sicer zaznavamo že od konca februarja," poudarjajo v Valiconu.

Foto: Valicon
Foto: Valicon

Na drugi strani delež anketirancev, ki so zaskrbljeni zaradi novega koronavirusa, pada. Delež bolj zaskrbljenih je v primerjavi s tistim pred dvema tednoma nižji za štiri odstotne točke in znaša 64 odstotkov.

Prestrogi vladni ukrepi?

Po krajšem obdobju manjšega nezadovoljstva z ukrepi je tokrat znova občutno več takih, ki menijo, da so ukrepi prestrogi. Delež teh je od prejšnjega tedna zrasel za 10 odstotnih točk in znaša 59 odstotkov. Kot "ravno pravšnje" ukrepe ocenjuje 18 odstotkov vprašanih, kar je za 15 odstotnih točk manj kot pred dvema tednoma.

Zrasel je tudi delež vprašanih, ki vladi (bolj) ne zaupajo pri delu na področju omejevanja širjenja virusa. Trenutno tako meni 77 odstotkov anketirancev, pred dvema tednoma 71 odstotkov.

Foto: Valicon
Foto: Valicon

V prejšnji meritvi so v raziskavo vključili tudi vprašanje glede odstopanja kakovosti življenja v času novega koronavirusa. Tokrat opažamo, da je delež teh, ki dojemajo svojo kakovost življenja, kot manj kakovostno v primerjavi s časi pred pojavom virusa (tisti ki menijo, da je "bistveno manj kakovostno" in "manj kakovostno"), še dodatno zrasel in znaša 61 odstotkov. Manj je po drugi strani takih, ki menijo, da je njihovo življenje približno enako. Delež teh, ki odgovarjajo, da je njihovo življenje "bistveno bolj kakovostno" ali "bolj kakovostno" kot pred epidemijo ostaja približno enak.

Foto: Valicon
Foto: Valicon

Več zanimanja za cepljenje

Da so se že ali se še nameravajo cepiti, je zadnji konec tedna odgovorilo 58 odstotkov vprašanih (podatek vključuje tudi tiste, ki so se že cepili). Da bi se zagotovo cepili ali so že cepljeni, je tokrat odgovorilo 37 odstotkov vprašanih, kar je sedem odstotnih točk več kot pred dvema tednoma, za tri odstotne točke pa je manj takih, ki bi se verjetno cepili (20 odstotkov). Da se zagotovo ne bodo cepili, tokrat odgovarja petina vprašanih, 22 odstotkov pa, da se verjetno ne bodo cepili.

Foto: Valicon
Foto: Valicon
Vir in metodološki podatki

Raziskava #Novanormalnost, 1.–4. april 2021, n = 500

Z raziskavo #Novanormalnost Valicon spremlja ključne kazalnike odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija. Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si.

Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.