Foto: BoBo
Foto: BoBo

Svetovni dan sladkorne bolezni je največja kampanja ozaveščanja o sladkorni bolezni po vsem svetu. V več kot 160 državah vsako leto doseže več kot eno milijardo ljudi. Število obolelih namreč strmo narašča, samo v Sloveniji je sladkornih bolnikov, ki so se zdravili z zdravili, več kot 120.000, v Evropi pa že več kot 61 milijonov.

Foto: NIJZ
Foto: NIJZ

Sladkorna bolezen je sicer skupina različnih bolezni, ki jim je skupna previsoka koncentracija glukoze v krvi. Poznamo več tipov, in sicer tip 1 in tip 2, diabetes v nosečnosti ter druge tipe. Najpogostejša je bolezen tipa 2, ki jo ima približno 90 odstotkov vseh ljudi s sladkorno boleznijo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je ob svetovnem dnevu objavil publikacijo z naslovom Obvladovanje sladkorne bolezni v letu 2022 – ključni podatki za leto 2022, ki prinaša sveže vpoglede in pristope k obvladovanju te bolezni.

"Številne najnovejše raziskave in inovacije so privedle do razvoja učinkovitih strategij za ljudi s sladkorno boleznijo, ki lahko bistveno izboljšajo njihovo kakovost življenja. Število oseb z znano sladkorno boleznijo je v Sloveniji v letu 2022 ocenjeno na 145.200, kar je 3400 več kot v letu 2021 in 6100 več kot v letu 2020. Računamo, da se je zaradi sladkorne bolezni v Sloveniji z zdravili zdravilo v letu 2022 123.454 ljudi, kar je 2888 (2,4 odstotka) več kot v letu 2021 in 30.996 (33,5 odstotka) več kot v letu 2010; med njimi je 67.093 moških (54,3) in 56.361 žensk (45,6 odstotka).

NIJZ tudi navaja, da je med prebivalci Slovenije, starimi od 20 do 79 let, 6,1 odstotka takšnih, ki so prejeli zdravila za zniževanje za glukoze v letu 2022, pri čemer se delež med posameznimi regijami razlikuje (od 5,1 odstotka v goriški regiji do 7,6 odstotka v zasavski regiji).

Na novo je v letu 2022 zbolelo 74 otrok oziroma mladostnikov do 14 let. "Število novih primerov sladkorne bolezni med otroki in mladostniki se je spet približalo številu med letoma 2016 in 2019," opozarjajo na NIJZ-ju.

V letu 2022 so zaradi sladkorne bolezni kot osnovnega vzroka smrti umrli 304 bolniki (v letu 2021 476, v 2020 443, v letu 2014 289 in v letu 2010 257).

NIJZ tudi letos pripravlja že 14. nacionalno konferenco obvladovanja bolezni, s katero želijo poudariti pomoč digitalnih pristopov na tem področju, na okrogli mizi Zveze društev diabetikov Slovenije pa bodo zdravniki govorili o življenju ljudi s sladkorno boleznijo, njihovih skrbeh, dojemanju medicinskih dosežkov ter medsebojni podpori v društvih, razvoju sladkorne bolezni, novostih in o tem, kako stalni medicinski napredek vpliva na življenje ljudi s to boleznijo.

Foto: NIJZ
Foto: NIJZ

Pomembne so prave informacije

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) ob svetovnem dnevu poudarja, kako pomembno je, da posameznik ob odkritju bolezni dobi prave in koristne informacije za kakovostno življenje z boleznijo.

Zdravila in sodobni pripomočki za spremljanje koncentracije glukoze v krvi so nujni in nepogrešljivi, a za uspešno zdravljenje pogosto ne zadoščajo. Prave informacije in ljubezen do sebe sta pogoja, da človek lahko dobro skrbi za sebe, svoji bolezni v korist, so zapisali v sporočilu za javnost.

V okviru državnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2020–2030 so v Sloveniji na voljo poenotena priporočila o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2. Ob tem nacionalna koordinatorka za edukacijo pri Zbornici – Zvezi Jana Klavs poudarja, da so novi pripomočki za učenje strokovni, pa tudi zabavni, omogočajo aktivno poučevanje, pri čemer si človek oblikuje načrt prehrane po svoji volji. Priljubljeno Zofkino košaro in Florjanov krožnik lahko osebe s sladkorno boleznijo spoznajo v programu Tabletka v nekaterih diabetoloških ambulantah ter povsod po Sloveniji v centrih za krepitev zdravja.

Za svetovni dan sladkorne bolezni je bil izbran 14. november, rojstni dan Fredericka Bantinga, ki je skupaj s Charlesom Bestom prvi razvil zamisel, ki je pripeljala do odkritja inzulina leta 1921.

Število sladkornih bolnikov narašča