Od 250 primerov cepljenja otrok z vektorskimi cepivi je en primer inšpektorat odstopil zbornici zdravstvene in babiške nege, 249 pa zdravniški zbornici. Foto: Shutterstock
Od 250 primerov cepljenja otrok z vektorskimi cepivi je en primer inšpektorat odstopil zbornici zdravstvene in babiške nege, 249 pa zdravniški zbornici. Foto: Shutterstock

Pri eni osebi je inšpektorat ugotovil, da cepljenja niso izvedli, pri eni osebi pa je šlo za neupravičeno brezplačno cepljenje mladoletnega tujca, so še sporočili po današnji seji vlade.

Izredni strokovni nadzor zaradi domnevnega cepljenja mlajših od 18 let z vektorskima cepivoma Janssen in AstraZeneca na nekaterih cepilnih mestih je 1. oktobra zahtevalo ministrstvo za zdravje. Ti cepivi namreč nista registrirani za cepljenje te starostne skupine.

Na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje je namreč razvidno, da je bilo s cepivom podjetja Janssen do takrat cepljenih 210 oseb, mlajših od 18 let. Prav tako je bilo s cepivom AstraZenece s prvim odmerkom cepljenih 45, z drugim pa 20 oseb, mlajših od 18 let.

Z NIJZ-ja so na začetku oktobra opomnili, da posvetovalna strokovna skupina za cepljenje pri NIJZ-ju nikoli ni izdala priporočil, v katerih bi bilo priporočeno cepljenje s cepivoma Janssen in AstraZeneca za starostno skupino od 12 do 17 let, ker sta ti dve cepivi registrirani za uporabo pri osebah, starejših od 18 let. Dopustili pa so možnost, da so se pri vnosih podatkov o cepljenju v sistem elektronskega registra cepljenih oseb in neželenih učinkov (eRCO) zgodile napake.

Zaradi nespoštovanja PCT-pogoja inšpektorji izrekli za 69.100 evrov glob

Inšpekcijski organi so sicer od 20. decembra do vključno 9. januarja opravili 21.315 nadzorov. Izrekli so 149 prekrškovnih sankcij, 1028 opozoril in 1076 upravnih ukrepov ter izdali sedem odločb o prepovedi dejavnosti. Skupna vrednost izrečenih glob je znašala 98.809 evrov, večino, 69.100 evrov, je inšpekcija izrekla zaradi nespoštovanja pogoja PCT.

Od 21. decembra 2021 do 10. januarja pa je policija prejela 163 prijav o kršitvah odloka in izrekla 373 opozoril. V tem obdobju je izvedla 10 skupnih poostrenih nadzorov z inšpekcijskimi službami ter na javnih shodih izdala 194 opozoril oz. ukazov po zakonu o nalogah in pooblastilih policije.

Na meji napotili 1885 ljudi v karanteno na domu

Na meji so policisti vročili 1885 izjav o napotitvi v karanteno na domu. V 155 primerih so ljudje zavrnili podpis izjave in je policija njihove podatke posredovala ministrstvu za zdravje za izdajo odločbe o karanteni na domu.

Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za ljudi, ki so pripotovali iz Bosne in Hercegovine (1059), Kosova (349), Hrvaške (213), Srbije (178) in Severne Makedonije (56). Na mejnih prehodih in nadzornih točkah je policija zavrnila 65 ljudi, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop ali tranzit prek Slovenije.