Z legalizacijo marihuane se čez lužo porajajo vprašanja o varnosti v prometu. Foto: MMC RTV SLO
Z legalizacijo marihuane se čez lužo porajajo vprašanja o varnosti v prometu. Foto: MMC RTV SLO

Čeprav ameriški zvezni zakon marihuano še vedno uvršča med mamila, so v 12 zveznih državah in okrožjih sprejeli zakone, ki dovoljujejo uporabo te substance v rekreacijske namene, medtem ko so v 14 zveznih državah dekriminalizirali posedovanje in uporabo marihuane. Skupaj z legalizacijo na državni ravni v Kanadi in Urugvaju to kaže na vse večje družbeno sprejemanje njene uporabe.

Med vprašanji, ki se ob tem sprožajo, je nedvomno vpliv uporabe marihuane na število prometnih nesreč. Študija na podlagi podatkov iz Kolorada, Washingtona in Oregona je pokazala, da se je število smrtnih žrtev v prometu v mesecih takoj po legalizaciji rahlo povečalo. Ugotovili so, da je bila zabeležena ena smrtna žrtev več na milijon prebivalcev na mesec.

Soavtor študije Tyler Lane ob tem zaključuje, da lahko legalizacija uporabe marihuane v rekreacijske namene prinese rahlo povečanje števila smrtnih žrtev v prometu. Zanimivo pa je, da so ugotovili, da je povečanje števila žrtev praviloma začasno, saj je le-to v enem letu padlo na normalno raven.

Omenjena študija ima seveda številne omejitve, med drugim tudi dejstvo, da zajema vse prometne nesreče s smrtnim izidom in ne upošteva vzrokov za posamezne nesreče. Ne glede na to pa rezultati kažejo, da uporaba marihuane nima bistvenega vpliva na število smrtnih žrtev v prometu. Do podobnega zaključka je prišla tudi druga študija, pri kateri so s pomočjo manjše kontrolne skupine primerjali učinke legalizacije v Coloradu in Washingtonu. Ta študija je pokazala, da legalizacija ni prinesla sprememb v številu smrtnih žrtev v nesrečah, ki so povezane z uporabo marihuane in alkohola.

Seveda pa smrtne žrtve niso edino merilo za ugotavljanje vpliva uporabe marihuane na varnost v prometu. Čeprav nima bistvenega vpliva na število smrtnih žrtev, bo treba ugotavljati njen vpliv na samo število prometnih nesreč ter na število poškodb.