Pravočasno si uredite zdravstveno zavarovanje in se s tem izognite plačevanju visokih stroškov zdravstvenih storitev v tujini. Foto: Reuters
Pravočasno si uredite zdravstveno zavarovanje in se s tem izognite plačevanju visokih stroškov zdravstvenih storitev v tujini. Foto: Reuters

Osebe, ki so obvezno zdravstveno zavarovane v Sloveniji, imajo v času začasnega bivanja v tujini zagotovljene pravice do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja v 36 državah, in sicer v državah članicah Evropske unije, državah Evropskega gospodarskega prostora in Švici. S preostalimi državami Slovenija nima sklenjenih meddržavnih sporazumov, kar pomeni, da je treba storitve nujnega zdravljenja in medicinske pomoči plačati.

Kartico naročite vsaj štiri delovne dni pred odhodom
Klemen Ganziti iz ZZZS-ja je na današnji novinarski konferenci poudaril, da je treba kartico naročiti pravočasno, saj po navadi od naročila do prejema kartice minejo štirje delovni dnevi. "Tisti, ki kartico že imate, pa preverite datum veljavnosti, saj kartica velja eno leto od naročila. Novo lahko naročite 30 dni pred iztekom veljavnosti stare," je povedal Ganziti in dodal, da za upokojence in otroke do dopolnjenega 18. leta kartica velja celo pet let.

ZZZS svetuje: Zavarovanje si uredite pravočasno

Zavarovane osebe lahko v primerih, ko potujejo prej kot v štirih dneh, na območni enoti ZZZS-ja pridobijo certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico in se izdaja le v nujnih primerih. ZZZS priporoča elektronsko naročilo kartice prek spleta ali s SMS-sporočilom, saj je ta način enostaven in hiter. Kartico je mogoče dobiti tudi osebno v času uradnih ur na območnih enotah in izpostavah ZZZS-ja. Lani so izdali skoraj 675.000 evropskih kartic, od tega pa okrog 265.000 poteče veljavnost med 1. junijem in 31. julijem, ko je naročil kartic največ.

Kot je povedal Ganziti, zavarovanci z evropsko kartico v večini primerov brez težav uveljavljajo zdravstvene storitve. Uveljavljajo jih lahko v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Pri zasebnih zdravnikih ali na zasebnih klinikah, ki nimajo pogodbe s tujo zdravstveno zavarovalnico, pa morajo stroške storitev poravnati sami, po vrnitvi domov pa bodo lahko uveljavljali njihovo povračilo.

ZZZS svetuje: zdravstveno zavarovanje v tujini

Težave na Hrvaškem
Največ težav pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico je bilo na Hrvaškem, kamor odpotuje na dopust največ Slovencev, saj tako imenovane turistične ambulante niso del javne mreže. V teh ambulantah je treba stroške opravljenih zdravstvenih storitev v celoti plačati. V zadnjih letih so ambulante, ki so del javne mreže zdravstvenih storitev, opremili z nalepkami, ki jasno kažejo, da sprejemajo evropsko kartico.

Lani je bilo vloženih skoraj 4.800 zahtevkov za povračilo stroškov. ZZZS na osnovi predložene medicinske dokumentacije in originalnih računov povrne stroške zdravljenja v znesku, kot bi jo priznala tuja zdravstvena zavarovalnica. Ob tem je Ganziti opozoril, da imajo nekatere države, tudi Hrvaška, uveden sistem participacije, ko morajo bolniki iz lastnega žepa kriti pavšalno vrednost za na primer sprejem v bolnišnico. Za pregled pri zdravniku znaša participacija 10 kun, za bolnišnični dan pa 100 kun.

Kje evropska kartica ne velja?
Za druge države, kot so na primer Egipt, Tunizija, Turčija, ZDA, s katerimi Slovenija nima sklenjenih meddržavnih sporazumov, je treba zdravstvene storitve plačati iz lastnega žepa. ZZZS bo upravičene stroške zavarovancu povrnil na podlagi dokumentacije in originalnih računov. Ker so ti stroški lahko precej visoki, pa Ganziti svetuje sklenitev komercialnega zavarovanja z asistenco v tujini, vendar je treba preveriti, kaj ta zavarovanja omogočajo.

Ob koncu je Ganziti opozoril, da evropska kartica ne krije stroškov prevoza iz tujine v domovino, stroškov prevoza s helikopterjem in stroškov storitve, ki je bila opravljena v zasebnih ambulantah.