Vsaj enkrat se je lani na zasebno potovanje odpravilo približno 1,2 milijona ali 69 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, kar je za tri odstotne točke več kot v 2017. Foto: EPA

Vsaj enkrat se je lani na zasebno potovanje odpravilo približno 1,2 milijona ali 69 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, kar je za tri odstotne točke več kot v 2017.
Slaba polovica (41 odstotkov) zasebnih potovanj je bilo opravljenih v Sloveniji, 59 odstotkov pa v tujini, kažejo podatki statističnega urada Slovenije.

Največkrat obiskana država na zasebnih potovanjih v tujino je bila Hrvaška (61 odstotkov vseh zasebnih potovanj v tujino), sledile so ji Italija (sedem odstotkov), Avstrija (šest odstotkov) in Bosna in Hercegovina (pet odstotkov).

V povprečju na potovanje za štiri prenočitve in pol

Zasebno potovanje je v povprečju trajalo 4,5 prenočitve, pri čemer so Slovenci dlje prenočevali v tujini (5,8 prenočitve) kot v Sloveniji (2,7 prenočitve). Povprečni dnevni izdatki so na takih potovanjih znašali okoli 50 evrov na turista – v Sloveniji 40 evrov, v tujini pa 53 evrov.

Turist, ki je bival v hotelu ali podobnem objektu, je povprečno porabil največ denarja na dan, in sicer 90 evrov, pri čemer v Sloveniji povprečno 67 evrov, v tujini pa 100 evrov. Najmanj je porabil turist, ki je bival v lastnem počitniškem bivališču – na dan je v Sloveniji odštel 18 evrov, v tujini pa evro več.

Na poslovna in študijska potovanja v 80 odstotkih v tujino

Prebivalci Slovenije, stari 15 ali več let, so se lani odpravili tudi na okoli 616.000 poslovnih (ali študijskih) potovanj. V Sloveniji je bilo opravljenih 20 odstotkov teh potovanj, v tujini pa 80 odstotkov. Poslovno potovanje je v povprečju trajalo 3,3 prenočitve (v Sloveniji 2,2 prenočitve, v tujini 3,6 prenočitve), povprečni dnevni izdatki na turista pa so na takih potovanjih znašali okoli 181 evrov (v Sloveniji 129 evrov, v tujini 189 evrov).