Foto:
Foto:

Skupina Alana Windla z univerze v Cambridgeu je kot vir ogljika za nanocevke, ki sestavljajo niti, uporabila kar etanol, ki ga je mogoče pridobivati tudi iz obnovljivih virov, katalizator je bil ferocen, za lepše zvijanje pa so dodali še tiofen. Mešanico so vbrizgali v tok vodika in nastale so nanoniti.