Ob prehodu z analognega na digitalno televizijsko oddajanje Programski svet RTV Slovenija poziva vse gledalce televizijskih programov, da si pred jutrišnjim izklopom oziroma prehodom na digitalno televizijsko oddajanje, zagotovijo vso potrebno tehnično opremo za to, da bodo lahko jutri nemoteno spremljali programe TV Slovenija in tudi druge televizijske programe. Foto: MMC RTV SLO
Ob prehodu z analognega na digitalno televizijsko oddajanje Programski svet RTV Slovenija poziva vse gledalce televizijskih programov, da si pred jutrišnjim izklopom oziroma prehodom na digitalno televizijsko oddajanje, zagotovijo vso potrebno tehnično opremo za to, da bodo lahko jutri nemoteno spremljali programe TV Slovenija in tudi druge televizijske programe. Foto: MMC RTV SLO
Prihaja digitalizacija

RTV Slovenija je ugasnila analogne oddajnike na območju, na katerem živi 93 odstotkov prebivalstva, kjer je že zagotovljen digitalni signal. Za preostale, ki živijo na težavnejših predelih, pa bo javni zavod še naprej zagotavljal oddajanje televizijskega signala z analognih oddajnikov, in sicer do 30. junija 2011, ko bo mogoče tudi tem gospodinjstvom zagotoviti digitalni signal.

"Večji del izklopa bo opravljen ob 3. uri, ker pa so trenutno snežne razmere takšne, da so dostopi na nekatere oddajne lokacije zelo težavni, se lahko zgodi, da bodo posamezne lokacije izključene pozneje," je v spletni klepetalnici MMC-ja pojasnil Anton Končar, vodja sektorja Področni centri na RTV SLO.


Generalni direktor RTV-ja Marko Filli je na seji programskega sveta povedal, da gre za zgodovinski korak, tako v tehnološkem kot tudi v programskem smislu, saj se po 52 letih ugašajo analogni oddajniki. Kot pravi, gre za vseevropski projekt, ki je precej boleč za gledalce, ki televizijske programe spremljajo prek antene in nimajo kabelskega ali satelitskega sprejema in morajo zato investirati v digitalni sprejemnik ali novo televizijo.
"Komercialne televizije niso opravile svoje dolžnosti"
"Obstajata dva vidika tega projekta, in sicer vzpostavitev novega omrežja in obveščanje vseh gledalcev. Ko je postavljen nek rok v državi, se večina zanaša na zadnji trenutek in potem se zgodijo težave. Tudi tukaj smo pričakovali podobno, zato smo veliko vložili v obveščanje in komunikacijo," pojasnjuje Filli.

Izpostavil je, da se je javni servis pri obveščanju javnosti pokazal v vsej svoji mogočnosti in da so opravili svoje dolžnosti, ki jih drugi, npr. komercialne televizije, ki bodo od digitalizacije prav tako imele koristi, niso.

Slovenija je vzpostavila klicni center za pomoč uporabnikom, ki gledalcem prizemne televizije nudi strokovno pomoč pri prehodu na digitalno sprejemanje. Klicni center je dosegljiv na brezplačni telefonski številki
080 22 22.
Pomoč pa lahko najdete tudi na spletnem mestu digi.tv.


"Sofinanciranje dekoderjev za socialno ogrožene še poteka"

Miran Dolenc, direktor Oddajnikov in zvez na RTV Slovenija, meni, da digitalizacija prinaša toliko prednosti, da se zanjo odloča ves svet, od kvalitetnejšega sprejema slike in zvoka ter možnosti sprejemanja več programov. "Glavno gonilo je boljši izkoristek frekvenčnega spektra, ki bo tako lahko na voljo za druge storitve. Slika visoke ločljivosti pa upam, da pride na vrsto že prihodnje leto," je dodal.

"Sofinanciranje dekoderjev za socialno ogrožene je izvedeno in še poteka. Ministrstvu za visoko šolstvo smo posredovali seznam gospodinjstev, oproščenih plačevanja RTV-naročnine. Do zdaj je bilo podeljenih med 4.000 in 5.000 dekoderjev," je še pojasnil.

Programski svet poziva k zagotovitvi tehnične opreme
Ob prehodu z analognega na digitalno televizijsko oddajanje Programski svet RTV Slovenija poziva vse gledalce televizijskih programov, da si pred jutrišnjim izklopom oziroma prehodom na digitalno televizijsko oddajanje, zagotovijo vso potrebno tehnično opremo za to, da bodo lahko jutri nemoteno spremljali programe TV Slovenija in tudi druge televizijske programe.

Prihaja digitalizacija