Opis fotografije: Na fotografiji je pes vodnik, ki hodi ob slepi osebi. Foto: Reuters
Opis fotografije: Na fotografiji je pes vodnik, ki hodi ob slepi osebi. Foto: Reuters

Predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Matej Žnuderl je ob tem pomembnem datumu v svoji poslanici poudaril, da bi bilo vsakodnevno življenje, izobraževanje, usposabljanje, delo in vključevanje slepih in slabovidnih v družbo brez ustreznega podpornega okolja ter razumevanja soljudi izredno težko.

Vključevanje slepih in slabovidnih v vsa področje življenja

Dostopnost do informacij in okolja sta še vedno glavni oviri za slepe in slabovidne pri enakopravnem vključevanju na vseh področjih življenja. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je tako kljub 100 letnemu napredku civilizacije ter tehnologije od ustanovitve Podpornega društva slepih še vedno opozorilni glas pri ozaveščanju javnosti o izzivih, ki jih posameznikom in tudi družbi postavljata slepota in slabovidnost v vsakdanjih življenjskih izzivih.

Ti izzivi pa imajo zelo širok razpon: segajo od fizične dostopnosti okolja do dostopnosti do izobraževanja, kulture, informacij in še česa.

V poslanici ob 100 letnici svojega delovanja ZDSSS opozarja: »Slepi in slabovidni smo še vedno diskriminirani, in to kljub 100 letnemu civilizacijskemu in tehnološkemu razvoju. Tako smo še vedno priča okolju, ki je nedostopno zaradi manjkajočih talnih oznak, manjkajočih zvočnih najav in signalov, informacijskih storitev javnih ali zasebnih televizijskih servisov, nedostopnih spletišč, ki niso narejena v skladu s priporočenimi mednarodnimi standardi za dostopnost spletišč, nedostopnih volišč, da bi lahko enakopravno in enakovredno kot ostali državljani uveljavljali svoje državljanske pravice, zanemarljivega števila pretvorjenih leposlovnih ali strokovnih del v zvok in brajico, da ne izpostavljamo posebej prilagojenih učbenikov za šolajočo se slepo mladino.«

Fant, ki z obrazom prislonjenim na roko, s prsti bere besedilo, natisnjeno v brajici. Foto: dostopno/Reuters
Fant, ki z obrazom prislonjenim na roko, s prsti bere besedilo, natisnjeno v brajici. Foto: dostopno/Reuters

Delovanje ZDSSS v času epidemije s COVID 19

»Trenutne izredne okoliščine, ki so prisotne na celotnem območju Slovenije, zahtevajo hitro prilagajanje novemu stanju, kar pa je za marsikoga od nas lahko velika ovira, saj potrebujemo za prilagoditev veliko več časa in dodatnega truda. Tako smo letos izpostavljeni zdravstveni krizi zaradi Covid-19, kar je zapletlo običajne družabne navade in nam onemogočilo stike z ljudmi, ki jih predvsem slepi in slabovidni še kako potrebujemo. Vesel sem, da so na ZDSSS strokovni sodelavci strnili skupaj glave in izkoristili vso možno dostopno tehnologijo in povezovali slepe in slabovidne osebe med seboj v času razglašene prve epidemije kot tudi obdobje po njej,« je zapisal predsednik ZDSSS Matej Žnuderl.

Zveza društev slepih in slabovidnih v normalnih okoliščinah za svoje člane izvaja številne programe, ki pa jih je epidemija koronavirusne bolezni zaustavila ali pa premaknila v drugačno, virtualno okolje.

Vizija prihodnosti

»Bogata dediščina ter vsakdanje izkušnje slepih in slabovidnih so tako zaveza in usmeritev za naše nadaljnje delo. Republika Slovenija je sprejela vrsto predpisov, ki lajšajo življenje slepih in slabovidnih, vendar ostaja odprtih še veliko področjih, ki so drugod v EU že ustrezno rešena in jih bomo tudi v Sloveniji uredili,« so v poslanici ZDSSS izrazili upanje za napredek na področju vključevanja slepih in slabovidnih v družbo v prihodnosti.

Ali kakor je ob prejemu naziva ambasador slepote ob 100 letnici ZDSSS zapisal ddr. Evgen Bavčar: »Izraz inkluzija ni vedno preveč prikladen, saj smo slepi vključeni, smo del družbe že od nekdaj, vključevanje pa naj bi pomenilo bolj to, da nas sprejmejo kot različne, kot tiste, ki po različnih položajih invalidnosti anticipiramo skupno usodo, se pravi, smrtnost v bibličnem smislu, drugače povedano, eksistenčno krhkost v začasju, ki je naš skupen dom.«

Častni pokrovitelj dogodkov ob 100. obletnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih v Sloveniji je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Zvezi društev slepih in slabovidnih Slvoenije jepodelil zlati red za izjemne zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih in pri spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih, izvirnih rešitev za temeljna vprašanja slepote in slabovidnosti.