Opis slike: Na črno-beli fotografiji so v ospredju tri ženske, slikane v hrbet. Na majicah imata prostovoljki na levi in desni strani na črnih majicah s kratkimi rokavi bel napis POMAGAM GLUHOSLEPIM. Starejša gospa v sredini ima na hrbtu bele majice narisano dlan. Na njej so označene črke abecede. Z dotikom posamezne črke gluhoslepi izpišejo besedo in se na tak način sporazumevajo z okolico. Foto: Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN
Opis slike: Na črno-beli fotografiji so v ospredju tri ženske, slikane v hrbet. Na majicah imata prostovoljki na levi in desni strani na črnih majicah s kratkimi rokavi bel napis POMAGAM GLUHOSLEPIM. Starejša gospa v sredini ima na hrbtu bele majice narisano dlan. Na njej so označene črke abecede. Z dotikom posamezne črke gluhoslepi izpišejo besedo in se na tak način sporazumevajo z okolico. Foto: Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN

Helen Keller je doktorirala kot prva oseba z gluhoslepoto. Rodila se je zdrava, vendar je zaradi bolezni postala gluhoslepa. Vse to pa je ni oviralo na poti svetovne prepoznavnosti. Veliko je potovala in brez dlake na jeziku govorila o svojih prepričanjih. Bila je aktivna v boju za človekove pravice, pravice žensk, revnih in ljudi z invalidnostjo.

Teden Helen Keller je mednarodni teden oseb z gluhoslepoto. Namenjen je osveščanju ljudi o gluhoslepoti, povečanju podpore ljudem, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi – ljudem z gluhoslepoto in njihovim družinam. Z željo, da ljudje spregovorijo o gluhoslepoti, spoznajo področje gluhoslepote in njeno heterogenost ter se seznanijo z izzivi, s katerimi se ljudje z gluhoslepoto vsakodnevno spopadajo.

Tudi v Sloveniji junij posvečen najrazličnejšim dejavnostim

V Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN se junija posvečajo najrazličnejšim dejavnostim, namenjenim ljudem z gluhoslepoto, ter organizirajo izobraževanja za strokovne delavce in vse, ki želijo pridobiti strokovno znanje na področju gluhoslepote.

Gostje iz Hrvaške zveze gluhoslepih DODIR v Sloveniji. Na srečanju z Matejo Toman, predsednico NSIOS. Foto: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN
Gostje iz Hrvaške zveze gluhoslepih DODIR v Sloveniji. Na srečanju z Matejo Toman, predsednico NSIOS. Foto: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN

Med 31. 5. 2022 in 3. 6. 2022 so v Združenju DLAN v sklopu projekta Erasmus+ z naslovom "Učenje skozi dotik" gostili mednarodno priznane strokovnjake iz Hrvaške zveze gluhoslepih DODIR, med njimi tudi predsednico Evropske zveze gluhoslepih (EDbU) dr. Sanjo Tarczay, ki so z njimi delili svoje znanje in izkušnje s področja gluhoslepote. V okviru vsakodnevnih izobraževanj strokovni delavci, osebni asistenti in prostovoljci krepijo svoje kompetence ter pridobivajo nova znanja in veščine za delo z ljudmi z gluhoslepoto. Intenzivno delo spremlja tudi izmenjava dobrih praks in primerjava sistemske urejenosti področja gluhoslepote v obeh državah. Ljudje z gluhoslepoto s svojimi nasveti, znanjem in izkušnjami sodelujejo v vseh fazah projekta, hkrati pa gostujočim predavateljem z navdušenjem predstavljajo svoje življenje in ustvarjanje.

V dneh med 21. in 22. junijem 2022 so v sklopu projekta Erasmus+ z naslovom "Cross-cultural Project on Deafblindness" v Združenju DLAN gostili strokovno ekipo s področja gluhoslepote na Danskem, The Specialist Counsultancy for the Deafblind at the North Denmark Region, Region Nordjylland (North Denmark Region).

Tolmačenje v okviru srečanje s strokovnjaki iz tujine. Foto: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN
Tolmačenje v okviru srečanje s strokovnjaki iz tujine. Foto: Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN

V okviru projekta, katerega cilj je izmenjava znanja, prakse in pristopov na področju gluhoslepote, so v sredo 22. junija 2022 v prostorih Združenja DLAN skupaj pripravili mednarodno spletno izobraževanje z naslovom "Gluhoslepota med nami" z namenom ozaveščanja ter pridobitve in krepitve kompetenc za delo z ljudmi z gluhoslepoto. Predstavniki obeh organizacij so ugotovili, kako veliko podobnosti jih povezuje v prizadevanjih in skrbi za dobrobit skupnosti gluhoslepih. Usposabljanje, ki je potekalo tako v slovenskem kot v angleškem jeziku, je bilo simultano prevajano v oba jezika in je potekalo preko spletne aplikacije ZOOM. Udeleženci izobraževanja so prihajali iz različnih delov Slovenije ter tudi iz drugih držav, kot so Danska, Madžarska, Švedska, Hrvaška, Grčija ...

Strokovni delavci Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN so na usposabljanju sodelovali v živo, na sedežu Združenja DLAN, kjer smo osebam z gluhoslepoto predavanja prevajali v jezik gluhoslepih.

Predstavniki obeh organizacij tako iz Slovenije kot iz Danske so predstavili svoje vidike in izkušnje dela z ljudmi z gluhoslepoto ter opozorili na pomen prepoznavnosti ljudi z gluhoslepoto in specifike dela s to populacijo. Poleg izvedbe mednarodnega dogodka so med sabo izmenjali primere dobre prakse in skrbno načrtovali naslednje korake projekta. Že septembra se bodo namreč skupaj udeležili konference Nordic Welfare Centra: "Today’s knowledge for tomorrow’s actions – a Nordic perspective on Deafblindness", ki bo potekala od 19. do 22. septembra 2022 na Finskem.

Dejavnosti v tednu Helen Keller

Neposredno v tednu Helen Keller, ki je letos med 27. 6. 2022 in 3. 7. 2022, bodo na Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN obeležili mednarodni teden oseb z gluhoslepoto tako, da se bodo v torek, 28. 6., predstavile osebe z gluhoslepoto s svojimi umetniškimi izdelki, kulturnimi prispevki in drugimi veščinami. Potekal bo kulturni dogodek v spomin na Helen Keller.

Številne aktivnosti, ki jih ob tej priložnosti kot tudi skozi vso leto pripravljajo uporabniki, zaposleni in prostovoljci Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, so resničen dokaz, da so ljudje z gluhoslepoto v Sloveniji lahko uspešni na mnogih področjih življenja, če so le deležni ustrezne strokovne pomoči in podpore okolja.

Pri Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN pravijo: "Prav zato si želimo, da se v bodočnosti sprejme Zakon o ureditvi statusa in pravic oseb z gluhoslepoto, ki bo celostno urejal področje gluhoslepote in pravice ljudi z gluhoslepoto."

Jezik gluhoslepih je bil leta 2021 vpisan v Ustavo

Vpis jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije predstavlja poseben zgodovinski mejnik v skupnosti gluhoslepih. Leta 2021 je Slovenija postala prva država na svetu, ki je v ustavo vpisala jezik gluhoslepih, s čimer je priznala gluhoslepoto kot samostojno invalidnost, skupnost ljudi z gluhoslepoto pa kot samostojno skupnost z lastnim jezikom, kulturo in organizacijo. S tem velikim korakom se začenja emancipacija gluhoslepih, čemur sledi novo obdobje, ki bo tlakovano z več svobode, pravicami, večjo enakopravnostjo in spoštovanjem.

Vpis jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije je za lju­di z gluhoslepoto velikega simbolnega pomena. Hkrati pa so pričakovanja usmerjena v sprejem zakona, ki jim bo dal te­meljne človekove pravice. Pri Združenju DLAN poudarjajo: "Vsa prizadevanja Združenja DLAN pri dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije so bila usmerjena k temu, da ljud­je z gluhoslepoto nekega dne pridobijo temeljne človekove pravice in s tem postanejo spoštovani in enakovredni člani družbe. Z vpisom jezika gluhoslepih bo Slovenija gotovo pos­tala zgled drugim državam po svetu."