Novinarska konferenca ob predstavitvi projekta POMNI. Pred panojem, na katerem je prosojnica z imenom projekta, sedijo štirje govorci. Foto: arhiv projekta POMNI
Novinarska konferenca ob predstavitvi projekta POMNI. Pred panojem, na katerem je prosojnica z imenom projekta, sedijo štirje govorci. Foto: arhiv projekta POMNI

Pred uradnim začetkom testiranj za zgodnje odkrivanje demence v okviru projekta POMNI so sodelujoči v projektu opozorili, da je demenca še vedno pogosto pozabljena, odrinjena in stigmatizirana bolezen. Globalno finančno breme bolezni je ocenjeno na tisoč milijard evrov letno, veliko breme pa demenca predstavlja predvsem svojcem, so poudarili.

Predstavitev projekta POMNI

Projekt POMNI je neprofitni partnerski projekt različnih organizacij, podjetij, društev, raziskovalcev in zdravnikov, ki delujejo na področju demence v Sloveniji. V sklopu projekta bodo na večjem številu predhodno prijavljenih prostovoljcev, starejših od 60 let, izvedli različne brezplačne presejalne teste za zgodnje odkrivanje demence. Vsa testiranja bodo potekala individualno in anonimno, potekala pa bodo po celi Sloveniji. Število mest je omejeno, so zapisali predstavniki projekta.

Kako bo presejalno testiranje potekalo

S šestimi presejalnimi testi bodo testirali umske in spominske sposobnosti. Pet od šestih testov predstavljajo mednarodno uveljavljeni psihološki oz. vedenjski vprašalniki za oceno umskih sposobnosti, ki so se izkazali kot dobri za zgodnjo zaznavo demence, je poudaril soustanovitelj nevroznanstvenega podjetja BrainTrip in pobudnik projekta POMNI Jurij Dreo.

Testi po njegovih besedah temeljijo na pisnem oz. ustnem reševanju določenih miselnih nalog tako, da testirajo spomin, koncentracijo, govorne veščine, sposobnost načrtovanja in podobno. Ti presejalni testi pa niso diagnostični, je spomnil Dreo, saj lahko demenco diagnosticira zgolj za to strokovna usposobljena oseba. Presejalni testi pa lahko služijo kot prvi in potencialno koristen alarm, da je nekaj narobe z našimi možgani, je povedal.

Na podlagi testiranj v sklopu projekta bodo naredili tudi študijo, je izpostavil. "Po nam dostopnih informacijah bo to prva znanstvena študija, ki bo direktno primerjala tolikšno število različnih presejalnih testov, in to na res velikem in reprezentativnem vzorcu slovenske populacije. Upamo, da bomo v raziskavo lahko vključili nekje okoli 500 prostovoljcev,"
je dodal.

Tveganje za demenco s starostjo narašča

"Tveganje za demenco v 60. letu starosti je okoli en odstotek. To tveganje pa s staranjem eksponentno narašča in se podvoji vsakih pet let. Pri 80 letih obstaja že 20-odstotno tveganje za demenco. Glede na pričakovano življenjsko dobo ljudi v Sloveniji lahko ocenimo, da bo za demenco na neki točki zbolel vsak deseti prebivalec," je še opozoril Jurij Dreo.

Predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije Črt Kanoni je eden tistih, ki se je z demenco žal srečal tudi pobližje, pred petnajstimi leti je zanjo namreč zbolela njegova mama. "Pomembno vlogo vidimo v ozaveščanju javnosti o demenci, v dvigu zdravstvene pismenosti o njej in v usposabljanju neformalnih oskrbovalcev oseb z demenco, kar predstavljajo tudi svojci in starejši prostovoljci," je prepričan.

Staranje in demenca pa nista enaka stvar, je opozorila psihiatrinja Andrea Užmah Kučina.

"Staranje je degenerativni proces, ki smo mu podvrženi vsi, z njim se kognitivne sposobnosti seveda slabšajo. Demenca pa je bolezen, prav tako pa tudi blaga kognitivna okvara ni enaka staranju," je povedala. Zaradi tega je izpostavila pomen presejalnih testov in pravočasnega prepoznavanja razlik med procesom staranja in pozabljanja na eni in blago kognitivno okvaro, ki kaže na morebitne spremembe, na drugi strani.

Zgodnje odkrivanje demence je izrednega pomena pri boju z boleznijo

Da so zgodnje metode odkrivanja demence ključni člen pri boju z boleznijo, je prepričan tudi klinični psiholog Simon Brezovar. Opozoril je, da demenca kljub dolgoletnim raziskovalnim naporom še vedno predstavlja mnogokrat prepozno odkrito bolezen. "Takšna zakasnjena diagnostika prinaša številne slabe posledice, med drugim manj učinkovito zdravljenje in dolgoročno tudi višje stroški zdravljenja," je pojasnil.

Vloga domov za starejše

Pomembno vlogo igrajo tudi domovi za starejše. "Načrtujemo, da bi dom starejših Bor, ki je na Črnem vrhu, preuredili izključno za namene demence, pridobili pa smo tudi koncesijo za nov dom na Igu. Približno 40 odstotkov kapacitet na Igu bomo tako namenili demenci in demenci sorodnim stanjem. Zavedamo se problema in delamo vse, kar je v naši moči, da starostnikom omogočimo čimbolj kakovostno življenje," pa je poudaril direktor domov za starejše Vitadom Matej Kajtner.

Partnerji projekta POMNI

Projekt POMNI ima partnerje, sodelavce in svetovalce iz področij skrbi za starejše (Vitadom, Dom starejših Bor in Škofljica, Simbioza), interesnih združenj (ZDUS, SRIP Zdravje-Medicina, SIS EGIZ - slovensko inovacijsko stičišče), raziskovalnih ustanov (Znanstveno raziskovalno središče Koper) ter posameznih strokovnjakov iz področij nevroznanosti (izr. prof. dr. Uroš Marušič), nevrologije (doc. dr. Rok Berlot, dr. med), psihiatrije (Andrea Užmah Kučina, dr. med.), klinične psihologije (asis. dr. Simon Brezovar). Projekt tudi sponzorsko pokriva zavarovalnica Triglav Zdravje. Koordinator in pobudnik projekta je podjetje BrainTrip, ki je tudi razvilo nov presejalni test za demenco – BDI test.