Na fotografiji je pročelje stanovanjskega bloka. Foto: Reuters
Na fotografiji je pročelje stanovanjskega bloka. Foto: Reuters

Gluhi in naglušni gledalci lahko edino potrošniško oddajo v Sloveniji ob torkih ob 17.28 sočasno s slišečo javnostjo, ki oddajo Koda gleda na TV SLO 1, spremljajo na MMC TV, kjer vsebine v slovenski znakovni jezik izmenično tolmačita Nataša Kordiš in Tanja Giuliatti Davinić. Danes bodo ustvarjalci Kode govorili o novem stanovanjskem zakonu, ki naj bi končno vnesel red na področje upravljanja večstanovanjskih stavb.

Slovenski upravniki upravljajo 15.500 stavb, v katerih je 280 tisoč stanovanjskih enot, stavbni fond, s katerim upravljajo, pa naj bi bil vreden 40 milijard evrov. Vendar v ta znesek niso všteta privarčevana sredstva rezervnih skladov in jih prav tako vodijo upravniki. Vrednost premoženja je torej velika, odgovornost tudi, vendar je po trenutno veljavni zakonodaji upravnik lahko vsak. Trenutno veljaven zakon etažnih lastnikov pred samovoljo upravnikov ne ščiti, v primeru goljufij pa so največkrat prepuščeni sami sebi oziroma dolgotrajnim sodnim postopkom. Poglejmo enega od primerov. Upravnica Mojca Bezjak Čuček etažnim lastnikom v različnih blokovskih naseljih v Lenartu dolguje kar 441 tisoč evrov rezervnega sklada. Še vedno je solastnica in direktorica podjetja Servostan , ki je lani je imelo dobrih 80 tisoč evrov izgube. Kljub rednim vplačilom v rezervni sklad, zdaj lastniki denarja za obnovo nimajo in lahko le nemo gledajo, kako njihova nepremičnina dobesedno propada. »Do zadnjega nam je lagala, kazala ponarejene bančne izpiske, ki jih je sama printala na računalnik, da naš denar na računih je,« za oddajo Tarča izjavila Lenka Rogan.

Rešitev naj bi prinesel nov stanovanjski zakon

Še en primer goljufije. Upravnik Atrij Celje denarja za stroške, ki ga je od etažnih lastnikov redno prejemal na svoj račun, več let ni nakazoval dobaviteljem. Skupni dolg dobaviteljem in bankam tako trenutno znaša več kot 9 mio evrov, na Celjskem okrožnem državnem tožilstvu pa zoper Atrij Celje poteka predkazenski postopek zaradi suma poslovne goljufije pri prenosu sredstev iz rezervnega sklada. »Za naš objekt naj bi imeli zbranih okoli 17.000 evrov, ampak tega denarja ni,« je povedal Rok Trbovc. Aprila so celjski kriminalisti končali hišne preiskave, povezane z družbo Atrij Celje, zasegli so večjo količino dokumentacije in večje število elektronskih naprav. Kot so takrat zapisali, bo preiskava dolgotrajna. To sta le dva primera, ko so zaradi samovolje upravnikov etažni lastniki potegnili ta kratko. Podobnih zgodb je v resnici veliko več. Rešitev naj bi prinesel nov stanovanjski zakon, ki je že v pripravi. A v Združenju etažnih lastnikov Slovenije s predlaganimi rešitvami niso zadovoljni. »Trenutna izhodišča za nov stanovanjski zakon ponujajo določene rešitve, ki bi etažne lastnike ponovno pahnile v položaj podrejenosti in samovolje upravnikov. Konkreten primer so energetske prenove, kjer izhodišča predvidevajo glasovanje z navadno večino, zadolževanje sredstev v rezervni sklad z navadno večino, da ne govorim o sankcijah za primer neizvrševanja sklepov etažnih lastnikov s strani upravnika. V izhodiščih ni o tem ne duha ne sluha.«

Več v oddaji Koda

V pripravi je torej nova stanovanjska zakonodaja, ki naj bi prinesla več reda na področje upravljanja večstanovanjskih stavb. A v nekaterih združenjih etažnih lastnikov so prepričani, da izhodišča za nov predlog zakona ne prinašajo pravih rešitev. Še več, pravijo, da njihovo mnenje v predlaganih izhodiščih ni upoštevano, zaradi česar menijo, da so kratene njihove ustavne pravice pri gospodarjenju ter upravljanju z njihovo lastnino in privarčevanimi sredstvi v rezervnih skladih. Katere rešitve predlagajo avtorji izhodišč za nov zakon, zakaj jih združenja etažnih lastnikov zavračajo, kaj o tem menijo upravniki. Odgovore boste dobili v oddaji Koda, ki jo boste lahko v slovenskem znakovnem jeziku spremljali danes, 3. oktobra ob 17.28 na MMC TV na povezavi: http://4d.rtvslo.si/zivo/tvmmc. Vse objavljene oddaje si boste pozneje lahko znova ogledali tudi v arhivu MMC, na spletni strani www.dostopno.si, pod rubriko Oddaje z znakovnim jezikom.

V. P.