Oseba na invalidskem vozičku. Foto: MMC RTV SLO/Shutterstock
Oseba na invalidskem vozičku. Foto: MMC RTV SLO/Shutterstock

Cilj predloga direktive, ki ga je Evropska komisija predstavila v začetku septembra, je, da bi imeli invalidi med kratkotrajnim bivanjem v drugih članicah enakovreden dostop do posebnih pogojev ali ugodnosti pri ponudnikih javnih in zasebnih storitev kot invalidni prebivalci teh držav. Gre na primer za javni promet, kulturne prireditve, muzeje ter centre za sprostitev in športne dejavnosti. Države članice se v sprejetem stališču zavzemajo za to, da bi lahko enake ukrepe izvajale tudi v primeru bivanja, daljšega od treh mesecev, so navedli na Svetu EU.
Za izdajanje fizičnih in digitalnih kartic bi bili pristojni nacionalni organi. Članice bi lahko glede na dogovor izdajale kartice v angleščini in nacionalnem jeziku. Nanje pa bi lahko dodale tudi kode QR.

Nadgradnja evropske parkirne karte

Predlog direktive obenem predvideva nadgradnjo evropske parkirne karte, ki bi invalidom omogočila dostop do parkirnih pravic, ki so na voljo v drugi državi članici. Pet let po uveljavitvi direktive bi nadomestila obstoječe parkirne karte za čezmejno mobilnost, so navedli na Svetu EU.

Evropska karticaugodnosti za invalide in slovenska invalidska kartica. Foto: dostopno
Evropska karticaugodnosti za invalide in slovenska invalidska kartica. Foto: dostopno

Evropska kartica invalidov obstaja od leta 2016

Začetki Evropske kartice ugodnosti za invalide segajo v leto 2016, ko je Slovenija skupaj z Belgijo, Ciprom, Estonijo, Finsko, Italijo, Malto in Romunijo pristopila k pilotnemu projektu, ki je trajal 18 mesecev. Kartice lahko invalidi v teh državah še naprej uporabljajo oziroma pridobijo.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je ob prihodu na današnje zasedanje v Bruslju poudaril, da ima Slovenija "zelo pozitivne izkušnje" s kartico ugodnosti za invalide.

S sprejetjem stališča je Svet EU, v katerem so zastopane države članice, pripravljen na pogajanja z Evropskim parlamentom. Pričakovati je, da bo ta svoje stališče sprejel v začetku leta 2024, so zapisali na Svetu.