Logotip akcije Skupaj v hribe - Nevrorazlični AMA. Foto: Planinska zveza Slovenije
Logotip akcije Skupaj v hribe - Nevrorazlični AMA. Foto: Planinska zveza Slovenije

"Gore so naravno inkluzivno okolje in prostor za vseživljenjsko učenje," pravijo pri odboru Planinstva za invalide/OPP. Skupaj v hribe - Nevrorazlični AMA je akcija, ki spodbuja gibanje v gorah in omogoča socialno vključenost nevrorazličnih posameznikov z grajenjem podpornega okolja z inkluzijo, ozaveščanjem in izobraževanje.

Nevrorazličnost in nevrorazlični

Nevrorazličnost je sodoben termin za opredelitev posebnih potreb. Izraz v kontekstu avtizma je prva uporabila avtistična znanstvenica iz Avstralije leta 1998.

Pri odboru pravijo: "Z akcijo naslavljamo izzive, s katerimi se srečujejo osebe z avtizmom, ADHD, motnjami v duševnem razvoju - nevrorazlični in njihove družine. Vsakdo potrebuje pozitivno protiutež, da preživi življenjske ovire. Eden od ključev za dobro duševno zdravje in srečo je tudi gibanje, preživljanje časa v naravi in druženje. Slednje daje voljo, da se kljub vsem preprekam ter malodušju še naprej trudimo, in je ključnega pomena za izogibanje obupu. Cilj akcije je telesna dejavnost za kakovostno preživljanje prostega časa in zdrav način življenja kot orodje za boljše duševno počutje, tkanje novih prijateljstev, socialne in komunikacijske veščine, sprejemanje različnosti pri sebi in drugih, spoznavanje zmožnosti posameznika, iskanje stika z naravo, raziskovanje in spoznavanje narave ter učenje novih veščin.

Ne glede na to, kakšne so naše življenjske bitke, nas lahko pomoč, podpora in razumevanje drugih iz izčrpavajoče izolacije in brezupa vodi v odločnost in pozitivne spremembe. Dobri odnosi posameznika napajajo s prijetnimi občutki, ki mu omogočajo, da se počuti sprejetega. Oblikovanje podpornega okolja v katerem se posameznik lahko zateče po oporo in izrazi svojo stisko, je ključnega pomena, saj naredi izkušnjo obiska hribov možno in prijetno. Dobra izkušnja ima veliko vrednost s pozitivnim vplivom na doživljanje okolja in notranji svet posameznika."

Načrtovani pohodi v letu 2021

10. april - INKLUZIJSKI POHOD - TRŠKA GORA
11. april - NANOS
21. april - INKLUZIJSKI POHOD - PLAČKI STOLP
24. april - ČAVEN
08. maj - RUŠKA KOČA
29. maj - MIRNA GORA
03. junij - VSESLOVENSKI INKLUZIJSKI POHOD - UŠTE
13. junij - PLANINA RAZOR
16. junij - PLANINA NAD VRHNIKO
17. julij - GRADIŠČE
16. september - ŠMARNA GORA
08. september - INKLUZIJSKI POHOD - ZAVRŠKI STOLP
09. oktober - INKLUZIJSKI POHOD - 12. TEK DRAGA IG
10. oktober - RUDIJEV DOM - DONAČKA

Pri odboru pravijo: "Poskrbeli bomo za inkluzivno, zabavno in varno pot do cilja. Na poti do vrha bodo prisotni prostovoljci, ki bodo na voljo za pogovor, usmerjanje, povezovanje in podporo. Na cilju bo poskrbljeno za zabaven in raznolik program, preskus senzornih pripomočkov, družabne in kreativne delavnice, telovadba za možgane, taktilne gibalnice, kotiček za umirjanje in mobilna svetovalnica."

Kot še zapišejo, bo akcija pripomogla k ozaveščanju o ADHD, avtizmu in motnjah v duševnem razvoju - nevrorazličnosti. Na dogodkih bodo udeleženi informirani o oblikah pomoči, ki se nudijo v lokalnem in širšem okolju. Z ozaveščanjem in informiranje pa se bo zmanjšala tudi stigma, ki zaznamuje nevrorazličnost.

Pri akciji Skupaj v gore - Nevrorazlični AMA sodelujejo: Društvo ASPI, Mavrični bojevnik, Zveza Sožitje, Planinska zveza Slovenije, odbor Planinstvo za invalide/OPP, Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so. p., CIRIUS Vipava.