Ilustrirana podoba ženske na invalidskem vozičku, ki na odru pred govorniškim pultom nagovarja zbrane poslušalce. Foto: EDF
Ilustrirana podoba ženske na invalidskem vozičku, ki na odru pred govorniškim pultom nagovarja zbrane poslušalce. Foto: EDF

Evropski invalidski forum je krovna organizacija invalidov, ki zagovarja interese 100 milijonov osebe z invalidnostjo v Evropi. Evropski invalidski forum (ang. European Disability Forum – EDF) poziva Evropsko unijo in nacionalne vlade, naj invalidom zagotovijo ustrezno podporo za kampanjo in izvolitev pod enakimi pogoji kot drugim kandidatom. V sporočilu za javnost so zapisali: "Ko je Jamie Bolling vstopila v politiko na Švedskem, je imela 'dvojne stroške' za sodelovanje. Jamie je uporabnica invalidskega vozička v nedostopni družbi, kar pomeni, da mora plačati več, da pride tja, kamor mora. Kljub temu nobena država članica EU ni predlagala posebne podpore za kandidate z invalidnostjo. Še huje – večina držav postavlja posebne pravne omejitve za invalide in jim onemogoča kandidiranje. To velja za vse države EU, razen za devet." Poročilo EDF o človekovih pravicah za leto 2022 o "politični udeležbi oseb z invalidnostjo" potrjuje, da so osebe z invalidnostjo še vedno zelo slabo zastopane kot izvoljeni uradniki, čeprav predstavljajo 15 % prebivalstva Evropske unije. V EDF dodajajo: "Manj kot 5 % sedanjih poslancev Evropskega parlamenta se identificira kot oseba z invalidnostjo."

Zgornjim omejitvam moramo po besedah EDF dodati še druge skupne izzive za kandidate iz manjšinskih skupin in predstavnike marginaliziranih identitet. Ti skupni izzivi vključujejo, da so tarča sovražnega govora in nadlegovanja ter da se zaradi svojih identitet soočajo s stereotipi in predsodki. To je še huje za kandidate z več križajočimi se identitetami, kot so ženske z invalidnostjo ali LGBTQIA+ osebe z invalidnostjo.

Pri EDF so zapisali: "Ženske so že zdaj v manjšini na vodilnih političnih položajih, ženske z invalidnostjo pa so 'manjšina' znotraj manjšine žensk na izvoljenih položajih. Ženske z invalidnostjo in druge kandidatke z več marginaliziranimi identitetami zato potrebujejo ciljno usmerjene podporne ukrepe. Te ovire, ki jih pogosto ustvarjajo politične stranke in države same, so v nasprotju z zavezo držav h Konvenciji ZN o pravicah invalidov in njenim 29. členom 'sodelovanje v političnem in javnem življenju'."

Evropske volitve bodo potekale junija 2024

Volitve v Evropski parlament 2024 bodo potekale med 6. in 9. junijem leta 2024 v vseh državah članicah Evropske Unije. Leta 2023 so poslanci Evropskega parlamenta potrdili povečanje števila sedežev iz 705 na 720. Novih 15 sedežev so razdelili med 12 držav članic, med njimi je enega dobila tudi Slovenija. Po novem bo tako v Evropskem parlamentu Slovenija imela 9 evropskih poslancev.

V Evropskem invalidskem forumu pozivajo politične stranke, Evropsko unijo in njene države članice k ukrepanju. Dodajajo: "Eden od takšnih ukrepov bi lahko bil 'sklad za dostop do izvoljenih funkcij', ki bi finančno podpiral kandidate z invalidnostjo, da bi lahko vodili kampanjo enako kot drugi. Politične stranke pozivamo, naj: aktivno pristopijo k invalidom in jih vključijo med kandidate; zagotovijo dodatno podporo in izvajajo ukrepe za večjo udeležbo invalidk in invalidov kot kandidatov; zagotovijo, da lahko invalidi kandidati vodijo kampanjo enako kot drugi, tako da zagotovijo dodatno podporo za premagovanje ovir pri dostopnosti ali kritje stroškov, povezanih z invalidnostjo; zagotovijo, da so postopki, informacije, sestanki, dogodki in prostori dostopni invalidom. Evropsko unijo in njene države članice pozivamo, naj: vzpostavijo programe in sredstva za podporo invalidnim kandidatom; sprejmejo nov volilni akt EU in nacionalne zakone, ki bodo invalidom omogočali, da volijo in kandidirajo na volitvah, ne glede na status pravne sposobnosti; zagotovijo enako raven pravic za mobilne državljane EU s posebnimi potrebami; zagotovijo dostopnost volitev, vključno z ukrepi, ki so pomembni za kandidate z invalidnostjo; določijo obveznosti glede dostopnosti za evropske in nacionalne politične stranke; zagotovijo dodatno podporo in izvajati ukrepe za večjo udeležbo invalidnih žensk v političnem procesu; določijo pravila za boj proti nadlegovanju kandidatov, vključno s spletnim nadlegovanjem in nasiljem. Ta pravila bi morala zagotavljati zaščito žensk z invalidnostjo in invalidov z drugimi prepletajočimi se identitetami."

V EDF prav tako vse akterje pozivajo, naj proaktivno vključujejo osebe z invalidnostjo in se z njimi posvetujejo – prek njihovih predstavniških organizacij –, da bi zagotovili ustreznost in učinkovitost vseh ukrepov, sprejetih v zvezi s tem. Yannis Vardakastanis, predsednik Evropskega invalidskega foruma, zaključuje: "Pot do kandidature je za osebe z invalidnostjo še vedno prepredena s pravnimi in praktičnimi ovirami. Politične stranke morajo prenehati ignorirati osebe z invalidnostjo – podpreti jih morajo, da lahko kandidirajo."