Udeleženci dogodka sedijo na stolih okoli mize. Foto: Zavod Risa
Udeleženci dogodka sedijo na stolih okoli mize. Foto: Zavod Risa

Dogodek je bil organiziran v okviru projekta ISA CULTURE, ki ga Zavod RISA izvaja skupaj s partnerskimi organizacijami iz Španije in Portugalske. Moto projekta je Na poti k enakosti: Kultura kot orodje za socialno vključenost in integracijo dela. Glavni cilj projekta je dostopnost mladih do kulture in zaposljivost v kulturi. Za pripravo na okroglo mizo so se partnerji projekta ves teden mudili na terenu. Obiskali in ocenjevali so več kulturnih in turističnih točk v Mežiški, Mislinjski in Šaleški dolini.

Odziv povabljenih organizacij

Vabilo na okroglo mizo je bilo poslano več kot 50 organizacijam v regiji, ki delujejo na področjih izobraževanja, usposabljanja in splošnih povezanih družbenih področij, vključno z vsemi občinami v regiji, razvojnim agencijam ter potencialnim zaposlovalcem na področju kulture. Dogodka so se udeležili zgolj predstavniki Občine Prevalje, Mladinskega centra Dravograd (za občino Dravograd) in Javnega zavoda Dravit iz Dravograda. Poleg prisotnih organizacij in strokovnjakov so v razpravi aktivno sodelovali tudi mladi z manj priložnostmi, ki so izpostavili težave pri vključevanju v družbo, še posebej pomanjkanje zaposlitvenih priložnosti.

Mladi so izrazili zaskrbljenost zaradi nizke udeležbe na dogodku, saj verjamejo, da je ključnega pomena, da vsi deležniki celostno pristopijo k reševanju izzivov na tem področju. Ocenili pa so, da je predstavljen predlog strategije za to področje korak v pravo smer. Poudarili so tudi, da si želijo vključujočo družbo, kjer so pravice posameznika uveljavljene in vsakdo dobi priložnost za uspeh. Vsi pa si želimo, da bi v prihodnosti to bilo prepoznano kot velika priložnost na poti k vključujoči družbi, so dejali udeleženci.

Vključujoča družba

Pomembnost vključujoče družbe in nujnost, da vsi skupaj pristopimo k reševanju izzivov, sta tudi glavni sporočili dogodka. Mladi z manj priložnostmi potrebujejo podporo, da se lahko vključijo v družbo in najdejo zaposlitev, kar bo prispevalo k pravični in vključujoči družbi za vse.

»Zato skupaj z mladimi pozivamo vse deležnike, da se aktivno vključijo v reševanje teh izzivov in podprejo iniciative, ki omogočajo mladim dostop do kulture in zaposlitvenih priložnosti v kulturi,« so ob koncu dogodka organizatorji zapisali v sporočilu za javnost.