Posvet zbora članic NSIOS v Postojni. Foto: Zveza paraplegikov Slovenije
Posvet zbora članic NSIOS v Postojni. Foto: Zveza paraplegikov Slovenije

Na dogodku so se zbrali predstavniki invalidskih organizacij z namenom pregleda dela in sprememb v letu 2022 in prioritete dela za prihajajoče leto.

S pozdravnim nagovorom sta zbrane nagovorili mag. Mojca Vaupotič in predsednica NSIOS mag. Mateja Toman. Sledil je nagovor državne sekretarke v kabinetu predsednika vlade RS Nataše Sax, ki je spregovorila o pomenu reševanja najbolj perečih tem invalidnosti ter to izpostavila kot enega izmed prednostnih ciljev vlade. Predstavila je najbolj aktualna področja, in sicer Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), Zakon o invalidskih organizacijah, statistiko področja invalidskega varstva, Konvencijo o pravicah invalidov, Evropsko kartico ugodnosti za invalide, osebno asistenco in dolgotrajno oskrbo, dostopnost do javnih institucij in javnega prevoza, digitalno dostopnost ter zakonske spremembe glede obnovitvene rehabilitacije. Spregovorila je tudi o temah, ki jih že usklajujejo, kot sta zakonodaja o gluhoslepih in problematika varstva oseb z posebnimi potrebami izven šolskega koledarja.

Sledila so vprašanja slušateljev. Dane Kastelic, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije in državni svetnik, je izpostavil izostanek potrebnega samostojnega nadzornega organa o izvajanju Konvencije o pravicah invalidov, kot ga ta zahteva. Predlagal je, da se pregleda že pripravljen predlog Zakona o Svetu za invalide RS in da pride do realizacije začrtanih usmeritev. Predstavnica Kabineta predsednika vlade RS je Kastelicu zagotovila, da bo šel predlog v razpravo. Sekretarka Nataša Sax je za konec poudarila, da so odprta številna vprašanja, ki prihajajo iz različnih invalidskih organizacij. Planirajo, da bodo o tem razpravljali, predvsem pa si želijo, da bi večino vprašanj razrešili v roku enega leta.

V popoldanskem delu posveta sta predstavnika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, državni sekretar Simon Maljevac in direktorica Direktorata za invalide mag. Andrejka Znoj, poudarila najbolj pereče teme iz področja invalidnosti. Izpostavila sta institut osebne asistence in vprašanja kakovosti in izvajanja storitve ter izvajanje nadzorov pri izvajalcih osebne asistence. Zastavljen je bil cilj, da se vprašanja razrešijo v prvi polovici naslednjega leta. Debatirali so tudi o najnujnejših popravkih ZIMI in ureditvi statusa gluhoslepih oseb. Minister Maljevac je predstavnike invalidskih organizacij pozval k sodelovanju k zastavljenemu cilju, da se te dileme reši do poletja 2023.

Prvi dan posveta se je zaključil z okroglo mizo o osebni asistenci, ki jo je moderirala strokovni vodja izvajanja osebne asistence pri Zvezi paraplegikov Slovenije Špela Šušteršič. Izpostavila je Zakon o osebni asistenci ter spremembe samega zakona in pravilnika. Na okrogli mizi so svoje izkušnje predstavili uporabnica osebne asistence, osebni asistent, strokovni vodja osebne asistence, izvajalec osebne asistence ter predstavnik Inštituta RS za socialno varstvo. Okroglo mizo Osebna asistenca si lahko ogledate na povezavi: Okrogla miza - osebna asistenca.