Črno-bela fotografija dlani, ki držita tri koščke sestavljanke. Ti koščki pa so barvni: rumen, rdeč in moder. Foto: Pixabay
Črno-bela fotografija dlani, ki držita tri koščke sestavljanke. Ti koščki pa so barvni: rumen, rdeč in moder. Foto: Pixabay

Varstveno delovni center (VDC) Tončke Hočevar je najstarejši varstveno-delovni center v Sloveniji, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju prek različnih programov vodenja, varstva, dela in bivanja omogoča izboljšanje kakovosti njihovega življenja. Ustanovljen je bil leta 1968. Danes je vanj v različnih oblikah bivanja ter vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji vključenih več kot 250 uporabnikov.

Pomembno je zaupanje in jasna komunikacija

V VDC-ju Tončke Hočevar odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju s pridruženo motnjo avtističnega spektra nudijo podporo in pomoč na področjih, kjer jo potrebujejo ter možnost vključevanja v zaposlitev pod posebnimi pogoji. Poudarjajo, da je poleg močnih področij osebe z avtizmom pomembno poznati tudi tista, ki so šibka, ter morebitne strahove, ki lahko posameznika vodijo v stisko.

»Pri delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju s pridruženo motnjo avtističnega spektra, ki predstavljajo približno 10 odstotkov naših uporabnikov, je ključno, da imajo vsi zaposleni pri delu s posameznim uporabnikom, ki je v središču našega delovanja, enoten pristop. Pri tem je pomembno, da zaposleni z uporabnikom komunicirajo enostavno in jasno ter da imajo vzpostavljen zaupen medsebojni odnos,« je ob dnevu zavedanja o avtizmu dejal Slavko Bolčevič, direktor VDC-ja Tončke Hočevar, in poudaril tudi pomembnost nenehnega sodelovanja zavoda s svojci uporabnikov.