V učilnici pred računalniki sedijo dijaki. Pred tablo stojijo predavatelji. Fotografija: arhiv AmCham Slovenija.
V učilnici pred računalniki sedijo dijaki. Pred tablo stojijo predavatelji. Fotografija: arhiv AmCham Slovenija.

Z iniciativo Vračamo družbi bo organizacija AmCham Young Leaders Club skupaj s Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (Iris) do konca leta 2017 izvajala projekt, ki bo pomagal osebam z okvarami vida v vključevanje na trg dela. Želijo jih opolnomočiti kot enakovredne predstavnike družbe in jim omogočiti sodelovanje pri ustvarjanju enakih možnosti. V prihodnjih mesecih načrtujejo številne aktivnosti, ki bodo usmerjene v ozaveščanje delodajalcev glede priložnosti, ki jih prinaša zaposlovanje ljudi z okvarami vida.

Slepi in slabovidni so pogosto prikrajšani za delovne izkušnje, prepoznavanje interesov, poklicnih možnosti in zmožnosti. Po zaključku šolanja se srečujejo z oteženim prehodom na trg dela, kar je v večini primerov posledica nizke stopnje ozaveščenosti delodajalcev in različnih dilem, ki izvirajo iz slabega poznavanja slepote in slabovidnosti kot take, so opozorili pri ameriški gospodarski zbornici AmCham Slovenija. »AmCham Slovenija s Centrom IRIS za slepe in slabovidne razvija nov način korporativnega prostovoljstva, ki ne temelji na enkratnem dogodku, temveč na prenosu znanj in izkušenj ter zbliževanju izobraževanja in trga dela. Naša naloga je, da slepe in slabovidne dijake pripravimo na čim bolj samostojno življenje in aktivno vključevanje v družbo, kar pomeni tudi na zaposlitev,« je namen projekta pojasnila ravnateljica Centra IRIS Katjuša Koprivnikar.

Projektni teden na Centru IRIS

V sklopu projektnega tedna je na Centru Iris potekalo srečanje delodajalcev z dijaki centra, dijaki pa so se udeležili tudi različnih izobraževalnih delavnic, namenjenih gradnji kompetenc in lažjemu vključevanju na trg dela po zaključku šolanja. »Zelo smo veseli, da se je AmCham Slovenija odzval povabilu, saj smo prepričani, da s tovrstnim sodelovanjem vsi napredujemo, uvajamo spremembe in se razvijamo. Slepi in slabovidni dobijo priložnost, da spoznajo zahteve realnega delovnega okolja in kaj se od njih pričakuje. Zaposlovalci dobijo priložnost, da spoznajo potrebe in zmožnosti slepih in slabovidnih v delovnem okolju, ter kaj lahko slep ali slaboviden doprinese kolektivu. Sodelovanje in novo pridobljena znanja bodo pomembno vplivala na razvoj izobraževalnega sistema, saj smo se kot šola dolžni odzivati na nove razmere na trgu dela. To je še toliko bolj pomembno, če gre za osebe z okvaro vida,« je povedala Katjuša Koprivnikar.

Ustvarjanje spodbudnega okolja

V obeh organizacijah poudarjajo, da je njihovo sodelovanje primer dobre prakse pri ustvarjanju spodbudnega okolja za vključevanje ljudi z okvarami vida v delovne procese. Organizatorji so prepričani, da s tem ne pridobijo samo slepi in slabovidni, ampak tudi delodajalci, ki z vključevanjem ljudi z okvarami vida krepijo socialne stike med zaposlenimi, hkrati pa so tudi družbeno odgovorni. »Ni nam vseeno, v kakšni družbi živimo, verjamemo pa, da lahko vsak posameznik in vsako podjetje prispeva k temu, da bo življenje v Sloveniji še lepše in vključujoče. To lahko dosežemo le s sodelovanjem in povezovanjem. Letos smo se odločili, da bomo s svojim znanjem, a tudi srčnostjo, soustvarjali s Centrom IRIS s pomembnim ciljem, kako slepe in slabovidne čim bolj vključiti v družbo in jih opolnomočiti, po drugi strani pa sebe obogatiti z občutenjem, kako izjemna so spoznanja, če slediš reku 'kdor hoče videti, mora gledati s srcem'. AmCham Slovenija s svojimi člani njihova skupna prizadevanja vsekakor podpira,« je povedala Ajša Vodnik, izvršna direktorica AmCham Slovenija.

V. R.