Mlad fant na posebnem vozičku za tekmovanja. Na majici ima napis
Mlad fant na posebnem vozičku za tekmovanja. Na majici ima napis "V športu smo vsi enaki." Foto: Arhiv Zveza ŠIS-SPK

Predavatelji – strokovnjaki s področja izobraževanja, šolstva in športa – so na strokovnem posvetu, ki je potekal v četrtek, 4. aprila, ob 18. uri, izpostavili prednosti, ki jih šport prinaša mladim invalidom, svetovali, kako jih motivirati za šport ter na primerih dobrih praks pokazali, kako v izobraževalni program vključiti njim prilagojene aktivnosti.

"Postani športnik" je program, s katerim si Zveza ŠIS-SPK in Lidl Slovenija prizadevata vzpostaviti dolgoročni sistem za vključevanje mladih invalidov v šport. Pod njegovim okriljem izvajata tudi strokovne posvete – brezplačne izobraževalne programe –, namenjene izobraževalnim ustanovam in vsem, ki nosijo pomembno vlogo pri nastajanju prilagojenih programov za invalidne otroke in mladostnike.

"Za nas je program Postani športnik izjemno pomemben, ker želimo že mlade invalide vključevati v sisteme parašporta, ne samo na tekmovalnem nivoju, ampak tudi rekreativnem, ki spodbuja zdrav način življenja. Veseli me, da smo skupaj z Lidlom Slovenija ta program zagnali. Uspešno poteka že nekaj let, več mladih invalidov pa je bilo skozi ta program uspešno vključenih v sisteme športa," je udeležence uvodoma nagovoril Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov – Slovenskega paralimpijskega komiteja.

Pristopi šole in učiteljev so za vključenost invalidnih otrok izjemno pomembni dejavniki, ki jih lahko motivirajo in navdušijo nad športom. Zato je nujno, da jih znajo ustrezno strokovno motivirati in pri vključevanju v aktivnosti prisluhniti njihovim potrebam. "Ogromno je primerov dobrih praks, ogromno majhnih korakov smo naredili v zadnjih dvajsetih letih. Mislim, da se področje parašporta zelo razvija, tudi zahvaljujoč Zvezi za šport invalidov, vsem sponzorjem, ki se aktivno vključujejo in vsem športnikom. Pri delovanju na področju parašporta in dela z mladimi invalidi bi izpostavila pomen usklajenega (so)delovanja med otrokom oz. mladostnikom para športnikom, starši in strokovnjaki. Glede na to, da govorimo o parašportu, je najprej treba pomisliti na to, kakšne so otrokove zmožnosti, kakšna je oviranost in temu primerno izbrati otrokovo aktivnost," je izpostavila Nika Šuc, profesorica športne vzgoje ter specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Sodelovanje med otrokom, starši, šolo in strokovnimi delavci je ključno

Korake uspešnega vključevanja gibalno oviranih otrok v osnovno šolo je udeležencem predstavil mag. Aleš Koštomaj, profesor športne vzgoje in športni pedagog na Osnovni šoli Mengeš. Kot je dejal, je to možno le z vzajemnim in tesnim sodelovanjem šole, staršev in strokovnih delavcev: "Zame je bilo sodelovanje z učencem Matevžem nov izziv, v katerem me je vodil naš ravnatelj na OŠ Mengeš. V zadnjih letih se na šolah izvajajo različne oblike dela z otroki s posebnimi potrebami, dodatna strokovna pomoč na različnih področjih. Za to imamo učitelje, ki se s tem ukvarjajo, tudi logopede, psihologe, vendar predvsem na učnih področjih. Kar se pa tiče dodatne pomoči na področju športa, pa na naši šoli še nismo tega izvajali. Mene je ravnatelj pred nekaj leti postavil pred ta izziv, čeprav do takrat nismo imeli smernic. Skupaj s starši in strokovnjaki, ki so se z učencem ukvarjali že prej, pa smo uspeli zasnovati program, ki ga vsako leto še dopolnjujem."

Šport pozitivno vpliva na samopodobo mladega invalida

Program Postani športnik podpirajo številni parašportniki, ki jim je šport pomagal na več ravneh življenja – v iskanju njihovega poslanstva, pri vključitvi v širšo družbo in sklepanju novih prijateljstev. Svojo zgodbo je na posvetu s prisotnimi delil parašportnik David Škorjanc, nepogrešljivi član prve peterke košarkarske reprezentance na vozičkih, prejemnik nagrade Perspektivni mladi športnik 2023 in ambasador programa Postani športnik.

"Šport je danes del mojega življenja, sploh si ne predstavljam več dneva brez športa. Vse se je začelo leta 2019, ko sem dobil klic enega od naših članov, ki me je povabil na trening košarke na vozičku, naj poskusim. Tisti dan sem se zaljubil v ta šport in od takrat naprej sem bil na vsakem treningu, ljubezen do tega športa pa traja še danes. Nisem si predstavljal, da se bo ta zgodba tako razvila, da bom igral v tujini. Res pa je, da so me vsi zelo podpirali, mi povedali, da imam veliko potenciala, kar mi je vlivalo ogromno motivacije."