Na fotografiji je varuh človekovih pravic Peter Svetina. Foto: Televizija Slovenija
Na fotografiji je varuh človekovih pravic Peter Svetina. Foto: Televizija Slovenija

Za varuha človekovih pravic Petra Svetina je nesprejemljivo, da so invalidi oškodovani zaradi različne prakse centrov za socialno delo. Ob mednarodnem dnevu invalidov je opozoril na primer iz Kamnika, kjer polnoletnemu mladeniču zaradi statusa dijaka niso omogočili statusa invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.

Pri varuhu človekovih pravic opažajo, da je razumevanje invalidnosti v Sloveniji veliko ožje, kot je ta definirana v konvenciji OZN o pravicah invalidov. Po njihovem mnenju je napačna oziroma ozka definicija invalidnosti problematična, saj je zaradi tega invalidsko varnost mogoče zagotavljati veliko manjšemu številu ljudi.

Ozadje primera

Na varuha se je obrnila pobudnica, ki so ji na Centru za socialno delo (CSD) Kamnik pojasnili, da njen polnoletni sin ne more pridobiti statusa invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, dokler bo imel status dijaka. Pri varuhu v zakonu niso našli določbe, iz katere bi izhajalo, da bi bilo status invalida polnoletni osebi mogoče priznati šele po zaključku šolanja, zato so se na center obrnili za pojasnila.

Slednji ni odgovoril na njihovo vprašanje, na kakšni pravni podlagi so odločili o statusu omenjenega mladeniča, po več urgencah in približno pol leta pa so le prejeli odgovor, da so fantu in še štirim drugim upravičencem invalidsko nadomestilo priznali od njegove polnoletnosti, kar pomeni tudi za nazaj.

Različna praksa centrov za socialno delo po Sloveniji

Prav iz kamniškega primera je po mnenju varuha jasno razvidna različna praksa centrov za socialno delo, zaradi katere je bilo večje število invalidov oškodovano. Varuh zato od ministrstva za delo terja, da popravi krivico, ki se je zgodila oškodovanim invalidom. Ob tem poudarja, da bi se moral vsak državni uradnik zavedati, da lahko s svojim odnosom do dela in do ljudi pomembno vpliva na njihova življenja, še posebej ko gre za centre za socialno delo, kamor prihajajo nemočni posamezniki in ljudje v hudih stiskah.

Pobudnica je s pomočjo varuha sicer uspela, a ker je bilo po njegovem posredovanju samo v Kamniku odkritih pet takih primerov, so želeli preveriti, kako drugi centri za socialno delo uporabljajo določbe omenjenega zakona. Zanimalo jih je, ali vlagatelju status invalida in s tem invalidsko nadomestilo priznajo od polnoletnosti ali šele po koncu šolanja.

Na podlagi prejetih odgovorov so pri varuhu ugotovili, da je bila praksa centrov za socialno delo v zvezi s tem vprašanjem različna, zato pričakujejo, da bosta država in pristojno ministrstvo poiskala oškodovane invalide in v čim krajšem času odpravila kršitve njihovih pravic.