Na črno-beli fotografiji so v ospredju tri ženske, slikane v hrbet. Na majicah imata prostovoljki na levi in desni strani na črnih majicah s kratkimi rokavi bel napis POMAGAM GLUHOSLEPIM. Starejša gospa v sredini ima na hrbtu bele majice narisano dlan. Na njej so označene črke abecede. Z dotikom posamezne črke gluhoslepi izpišejo besedo in se na tak način sporazumevajo z okolico. Vir: Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN
Na črno-beli fotografiji so v ospredju tri ženske, slikane v hrbet. Na majicah imata prostovoljki na levi in desni strani na črnih majicah s kratkimi rokavi bel napis POMAGAM GLUHOSLEPIM. Starejša gospa v sredini ima na hrbtu bele majice narisano dlan. Na njej so označene črke abecede. Z dotikom posamezne črke gluhoslepi izpišejo besedo in se na tak način sporazumevajo z okolico. Vir: Društvo gluhoslepih Slovenije DLAN

Zavzel se je za pripravo zakonodaje, ki bo celovito opredelila vse ključne pravice gluhoslepih in s tem izboljšala njihov položaj v družbi.

Zagovornik je marca 2021 podprl predlog vlade za vpis pravice do uporabe in razvoja jezika gluhoslepih v ustavo. Ob tem je vladi priporočil tudi sprejetje ustrezne zakonodajne ureditve pravice do rabe jezika gluhoslepih. Kot je navedel takrat, bi šele s tako zakonsko podlago ustavno zagotovljene pravice zaživele na vseh področjih življenja, so pri zagovorniku zapisali v sporočilu za javnost.

Vladni akcijski program za invalide 2022-2030 po njihovih navedbah že izpostavlja tudi potrebo po ureditvi svobodne uporabe in razvoja jezika gluhoslepih. Med ukrepi za doseganje tega cilja določa tudi zagotavljanje dostopnosti do informacij in komunikacij za gluhoslepe ter odpravljanje ovir v izobraževalnem procesu. Govori tudi o spodbujanju učenja jezika gluhoslepih. Za povečanje sporazumevalnih možnosti ljudi z gluhoslepoto so ukrepi predvideni tudi v resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025, ki jo je DZ potrdil junija 2021.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti. Foto: MMC/Zagovornik načela enakosti
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti. Foto: MMC/Zagovornik načela enakosti

Zagovornik zato ob tem, da so potrebe po ureditvi pravic gluhoslepih pripoznane, vladi priporoča, naj pripravi zakon, ki bo določil vse ključne pravice gluhoslepih in s tem izboljšal njihov položaj v družbi.

"Gre za omogočanje informiranja v jeziku gluhoslepih in rabe storitev tolmačev, usposabljanje za uporabo jezika gluhoslepih zanje in njihove svojce ter uvedbo ustreznih prilagoditev v izobraževanju. Treba pa je poskrbeti tudi za zgodnjo celostno obravnavo gluhoslepih otrok, za dostop do podpornih oseb, ki bodo gluhoslepim omogočile osebni razvoj in vključitev v družbo, in za strokovno podporo in pomoč svojcem gluhoslepih," so pojasnili. Ob tem zagovornik vladi predlaga, da za izhodišče za pripravo zakona uporabi osnutek zakonodajnih rešitev, ki ga je pripravilo Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan.

Kot so še navedli, v Sloveniji po nekaterih podatkih živi skoraj 10.000 oseb z gluhoslepoto. Imajo takšne okvare sluha in vida, da se čuta med seboj ne moreta nadomeščati. Da bi tej ranljivi skupini prebivalstva omogočili enaka izhodišča in enakopravno obravnavo, je treba pripraviti ukrepe posebej zanje.