Opis fotografije: Na fotografiji je detajl invalidskega vozička, na katerem sedi invalid. Foto: MMC, dostopno
Opis fotografije: Na fotografiji je detajl invalidskega vozička, na katerem sedi invalid. Foto: MMC, dostopno

"Kljub oviram, ki jih invalidna oseba ima, je le-ta enakopraven in enakovreden član družbe, ki kljub svoji invalidnosti lahko prispeva svoje najboljše moči ter bogati politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje," je zapisala Maja Vrabič, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti pri Zbornici – Zvezi.
Tema letošnjega mednarodnega dneva invalidov so Transformativne rešitve za vključujoč razvoj: vloga inovacij pri spodbujanju dostopnega in pravičnega sveta. Zajema tri sklope inovacij za vključujoč razvoj invalidnosti, in sicer pri zaposlovanju, pri zmanjševanju neenakosti in pri športu.

»Mednarodni dan invalidov je oktobra 1992 razglasila Organizacija združenih narodov, in sicer z namenom poudariti pomen celovite obravnave problematike invalidnosti, izboljšanja statusa invalidov in zagotavljanja njihove vključenosti v družbo ter oblikovati podporo javnosti pri zavzemanju za dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov. Decembra 2006 je bila sprejeta Konvencija o pravicah invalidov, ki jo je podpisalo 153 držav, Slovenija jo je podpisala marca 2007, ratificirala pa leta 2008. Od takrat je zavezana k njenemu uresničevanju, da bi vsi invalidi enako kot drugi uživali vse človekove pravice in temeljne svoboščine. V letih od ratifikacije je Slovenija vestno uresničevala svoje zaveze in uspešno sprejela širok spekter zakonodaje, ki ureja celotno področje življenja invalidov. Vendar se kljub temu, predvsem zaradi nepričakovanega razvoja epidemije COVID-19, invalidi vsakodnevno soočajo s težavami do vseh vrst dostopnosti, tako do izobraževanja in usposabljanja kot zaposlovanja, sistemov socialne zaščite, zdravstvenega varstva,« so zapisali v Zbornici – Zvezi.

»Prav v času epidemije smo spoznali, da je bolj kot kdaj koli prej pomemben naš odnos do sočloveka, še posebej do ranljivejših skupin. Ta odnos nam največ pove o tem, v kakšni skupnosti živimo. Pomembno je, da kot skupnost rastemo, se razvijamo in tako gradimo tudi invalidom prijaznejše ter varnejše okolje,« je še poudarila Maja Vrabič.