Kup odpadnega blata v gozdu. Foto: Radio Maribor
Kup odpadnega blata v gozdu. Foto: Radio Maribor

Hoče so mesto na severu Slovenije.
Hoče so blizu Maribora.

Neznanec je ob potoku zlil
veliko količino odpadnega blata

Odpadnemu blatu rečemo tudi greznično blato.
To je blato, ki se zbira v greznici.

Greznica je prostor,
kjer se zbirajo odpadki iz stranišč.

Straniščni odpadki so škodljivi.
Običajno take odpadke ljudje odlagajo
na posebna mesta.

Tokrat je neznan človek odpadno blato zlil ob potok
nad Botaničnim vrtom Maribor.

Neznanec je odpadno blato odložil na 3 lokacijah

Odpadno blato je odložil v bližini potoka.
Blato je steklo v vodo,
zato je zdaj voda onesnažena.
To pomeni, da ni čista.
Ljudje je ne morejo piti.

Onesnažena je voda,
ki jo uporablja 5 hiš.

Zdaj jim pitno vodo dostavljajo gasilci.

Ostali prebivalci v okolici za zdaj nimajo težav s pitno vodo.

Vodo so že analizirali

Preverili so, kakšne snovi vsebuje voda.
Tako so ugotovili, da je voda onesnažena.

Voda ni primerna za pitje.

Vzorci blata v prtljažniku kombija. Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan
Vzorci blata v prtljažniku kombija. Foto: Radio Maribor/Lidija Cokan

V primeru dežja bi lahko bila škoda še večja

Velika količina dežja bi lahko
odpadno blato odnesla tudi v podtalnico.

Podtalnica je voda,
ki se nabira pod zemljo.
Ta voda teče tudi v druge potoke ali reke.

Blato je že onesnažilo:
- manjši potok in
- ribnike v botaničnem vrtu v Mariboru.

Ob močnem dežju lahko blato pride tudi v vodna zajetja.

Vodno zajetje je prostor,
od koder črpajo vodo za oskrbo s pitno vodo.

Če bi odpadno blato prišlo v vodna zajetja,
veliko ljudi ne bi imelo pitne vode.

Odpadno blato bodo odstranili

Nekaj blata bodo odstranili s strojem.
Nekaj blata pa bodo morali odstranili ročno.

Odstranjevanje blata bo trajalo nekaj časa.

Lahko traja tudi 1 mesec.

Inšpektor in delavci. Foto: Radio Maribor
Inšpektor in delavci. Foto: Radio Maribor

Kmalu bodo ugotovili,
kdo je odložil odpadno blato

Kamera je posnela tovornjake,
ki so vozili večje količine odpadnega blata.

Policija je zbrala tudi druge podatke o dogodku.

Inšpektor za okolje Franc Rančigaj je rekel:
to je bila zelo huda kršitev.

Kdor je to naredil, bo kaznovan.
Zaradi tega gre lahko tudi v zapor.