Na fotografiji je detajl invalidskega vozička, na katerem sedi invalid. Foto: MMC Foto: dostopno
Na fotografiji je detajl invalidskega vozička, na katerem sedi invalid. Foto: MMC Foto: dostopno

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je prejšnji teden opozoril, da zaradi zdravniške stavke ne deluje ambulanta za voznike na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča v Ljubljani. K zagotovitvi delovanja edine tovrstne ambulante v državi je nato pozval tudi zagovornik načela enakosti.

Z ministrstva za zdravje so zdaj sporočili, da so omejitve, s katerimi se srečujejo invalidi, ki za svojo mobilnost toliko bolj potrebujejo vozilo, nedopustne. Prepričani so, da URI Soča mora zagotoviti izvajanje zdravniških pregledov za potrebe podaljšanja ali pridobitve vozniškega dovoljenja invalidov. Zato so direktorju inštituta v petek tudi pisno podali svoje stališče do diskriminacije, ki so ji v trenutnih okoliščinah izpostavljeni invalidi.

Hud poseg v življenjske razmere invalidov

Pričakujejo, da se bo storitev, ki morda res ni med taksativno naštetimi v zakonu o zdravniški službi kot eden izmed pogojev za izvajanje stavke, s ponedeljkom nemoteno izvajala naprej. "Njeno neizvajanje zagotovo predstavlja hud poseg v nenadomestljiv pogoj za življenje (najranljivejših!) občanov," so poudarili.

Na ministrstvu spoštujejo pravice stavkajočih, a kot so dodali, je pravica do stavke omejena s pravico najranljivejših, ki za normalno življenje potrebujejo katero koli zdravstveno storitev. "In uveljavljanje stavkovnih zahtev, ki so povezane s povišanjem plač in dvigom standarda zdravnikov, ne more in ne sme iti v škodo tistih, ki se jim prav zaradi neizvajanja storitev življenjski standard občutno znižuje," so še zapisali.

Fides: Zdravniki v času stavke niso dolžni opravljati nalog, povezanih s podaljševanjem vozniških dovoljenj invalidov

Fides je sporočil, da je to stališče ministrstva pravno zmotno, enako velja za stališče do izdajanja bolniških listov.

"Žal ne za prvi ne za drugi primer ni nikakršne pravne podlage," so sporočili iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Pojasnili so, da med naštetimi nalogami, ki jih zakon opredeljuje kot minimum delovnega procesa, ki so ga dolžni zagotavljati zdravniki v času stavke, ni nalog, povezanih s podaljševanjem vozniških dovoljenj invalidov, oziroma nalog, ki pomenijo lajšanje življenja invalidov. "Ali bodo posamezni zdravniki med stavko opravljali tudi naloge, ki ne sodijo v predpisan minimum delovnega procesa, pa je njihova odločitev, v katero ni dopustno posegati. Vsakršno poseganje v to pa bi pomenilo poseganje v pravico do stavke in s tem prekršek po zakonu o stavki in ob podanih vseh predpostavkah lahko tudi kaznivo dejanje po 2. odstavku 200. člena kazenskega zakonika," so navedli v sporočilu.

Moški, ki sedi na invalidskem vozičku, z dlanjo drži kolo vozička. Foto: Pixabay
Moški, ki sedi na invalidskem vozičku, z dlanjo drži kolo vozička. Foto: Pixabay

Določba 46. člena zakona o zdravniški službi je jasna in določa, da je zdravnik v času stavke dolžen izvajati tiste zdravniške storitve iz drugega odstavka 4. člena tega zakona, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt, so zapisali. Med te storitve sodijo zdravljenje vročinskih stanj in infekcij, zdravljenje poškodb in zastrupitev, zdravljenje kroničnih bolezni, če bi njegova opustitev neposredno in v krajšem času povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt, druge storitve nujne zdravniške pomoči, opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj v obsegu, ki potrjuje ali izključuje prej navedena stanja ter predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za zdravljenje prej navedenih stanj.

Zdravnik je v času stavke dolžen opravljati še vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let, prav tako pa tudi vse zdravstvene storitve v povezavi z nosečnostjo in porodom ter ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.