Ozaveščanje družbe o pravicah in potrebah ljudi z različnimi oblikami invalidnosti je eno od poslanstev javnega zavoda RTV Slovenija. Naša dolžnost je, da jim omogočimo dostop do informacij, ki opredeljujejo njihove pravice in dolžnosti, obenem pa slovensko javnost dosledno opominjamo, da želijo invalidi doseči boljše razumevanje invalidnosti v družbi in se aktivno vključevati v politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje v svojem okolju.

Za uresničitev teh ciljev je v okviru Multimedijskega centra RTV Slovenija leta 2014 nastal portal, ki omogoča hiter dostop do informacij osebam z različnimi oviranostmi, predvsem gluhim in naglušnim ter slepim in slabovidnim ter starejšim s pešanjem vida in sluha. Na spletnem portalu www.dostopno.si lahko berete članke s področja življenja, pravic, dela in vključevanja v družbo oseb z invalidnostjo, obenem pa je portal tudi zbirališče vseh radijskih in televizijskih oddaj, ki vključujejo te tematike v svoje vsebine, ter oddaj, ki so opremljene s posebnimi tehnikami dostopnosti. Na portalu so na voljo na ogled in poslušanje oddaje z zvočnimi opisi in zvočnimi podnapisi, ki so v prvi vrsti namenjene ljudem z okvaro vida, ter oddaje s tolmačem v znakovni jezik ter oddaje s podnapisi za gluhe in naglušne gledalke in gledalce. Portal omogoča tudi hiter dostop do oddaj Prisluhnimo tišini, ki nastajajo v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in so narejene v slovenskem znakovnem jeziku. V rubriki Napovedi pa vas obveščamo o radijskih in televizijskih oddajah, osredotočenih na te tematike, in o oddajah, opremljenih s tehnikami dostopnosti.
Temeljni cilj portala www.dostopno.si je, da je pregleden, aktualen in enostavno dostopen ljudem z različnimi oviranostmi. Pripravljen je v skladu s standardi in priporočili za večjo dostopnost ter vsebinsko in oblikovno prilagojenost.

Spletni portal www.dostopno.si urejamo in pripravljamo v Službi za dostopnost programov RTV Slovenija. Služba za dostopnost programov je bila na RTV Slovenija ustanovljena leta 2018, čeprav se z dostopnostjo ukvarjamo že vrsto let. V Službi za dostopnost programov se ukvarjamo s tremi področji: prizadevamo si za čim bolj inkluzivno umeščenost tematik s področja življenja invalidov v oddaje naših radijskih in televizijskih oddaj; uvajamo in razvijamo tehnike dostopnosti, kot so zvočni opisi in zvočni podnapisi, podnaslavljanje ter opremljanje oddaj s tolmačem v slovenski znakovni jezik; sodelujemo pri mednarodnih projektih, ki jih financira Evropska unija in so namenjeni razvoju tehnik dostopnosti in novih televizijskih in radijskih formatov, obenem pa smo aktivni tudi v Evropski mreži nacionalnih televizij (EBU), kjer sodelujemo v posebni skupini strokovnjakov za dostopnost (EBU Access Services Experts Group). Pri svojem delu tesno sodelujemo z invalidskimi organizacijami in društvi ter tudi z javnimi institucijami, ki pokrivajo ta področja.

V Službi za dostopnost pa seveda tudi ustvarjamo in urejamo spletni portal www.dostopno.si. Prizadevamo si, da spremljamo aktualne dogodke na vseh področjih življenja invalidov od zakonodajnega do družabnega in kulturnega ter da o tem dosledno in etično poročamo v naših prispevkih.

Dostopni smo na e-naslovu: dostopno@rtvslo.si