Na RTV Slovenija si prizadevamo, da so naši programi dostopni tudi za uporabnike, ki za kakovostno spremljanje vsebin potrebujejo posebne prilagoditve. Zato omogočamo posebne tehnike za prilagoditev in si prizadevamo za uvajanje novih tehnologij, ki bodo v prihodnje še izboljšale uporabnikovo izkušnjo. Posebne prilagoditve potrebujejo predvsem osebe z okvaro vida ali sluha, osebe z motnjami branja in starejši gledalci.

Kaj so podnapisi za gluhe in naglušne

Podnapisi za gluhe in naglušne osebe so zapisi (ang. script) govorjenega besedila v filmih ali televizijskih oddajah, ki jih gledalci spremljajo sočasno z gledanjem oddaje. Navadno so vidni na dnu zaslona, lahko pa so postavljeni tudi drugje na zaslonu. Podnapisi za gluhe in naglušne lahko vključujejo tudi dodatne informacije, na primer o šumih in drugih pomembnih zvokih v filmu ali oddaji, s katerimi gluhi in naglušni gledalci lažje razumejo dogajanje na zaslonu. Za gluhe in naglušne gledalce se uporabljajo tudi barvni podnapisi. Z barvnimi podnapisi lahko gluhi in naglušni gledalci prepoznajo osebo, ki govori, čeprav v tistem trenutku ni vidna na zaslonu ali je na primer težko prepoznavna.

Katere programske vsebine so opremljene s podnapisi za gluhe in naglušne

Na RTV Slovenija v okviru MMC deluje oddelek Podnaslavljanje za gluhe in naglušne. Ta pripravlja podnapise za večino oddaj v slovenskem jeziku, ki se predvajajo na 1. in 2. programu TV Slovenija. Podnaslovljene oddaje lahko gluhi in naglušni spremljajo prek teleteksta, spleta, mobilnih aplikacij in TV aplikacij.
Na mesec omogočimo, da gre v TV-program skoraj 1000 podnaslovljenih oddaj, dnevno več informativnih oddaj v živo, druge oddaje (izobraževalne, mladinske, otroške …) pa ob ponovitvah ter za objavo na spletu in v aplikacijah. Število podnaslovljenih oddaj v arhivu se vsako leto povečuje in omogoča bogat arhiv podnaslovljenih oddaj.

Kako lahko vključimo podnapise za gluhe in naglušne

Gluhim in naglušnim gledalcem omogočamo spremljanje podnaslovljenih oddaj na teletekstu. Seznam podnaslovljenih oddaj je objavljen na strani 777. Na strani 771 so na voljo podnapisi za 1. program, na strani 772 za 2. program in na strani 773 za tretji program TV Slovenija.
Na spletnem mestu rtvslo.si, TV-portalu, v mobilnih in TV-aplikacijah so oddaje, ki so podnaslovljene, označene z oznako [=]. Podnapise vklopite med gledanjem oddaje s pritiskom na gumb z oznako CC.
Najhitrejšo pot do podnaslovljenih oddaj omogoča portal www.dostopno.si, kjer so vse podnaslovljene oddaje zbrane na podstrani www.rtvslo.si/dostopno/podnapisi. x