Na RTV Slovenija si prizadevamo, da so naši programi dostopni tudi za uporabnike, ki za kakovostno spremljanje vsebin potrebujejo posebne prilagoditve. Zato omogočamo posebne tehnike za prilagoditev in si prizadevamo za uvajanje novih tehnologij, ki bodo v bodoče še izboljšale uporabnikovo izkušnjo. Posebne prilagoditve potrebujejo predvsem osebe z okvaro vida ali sluha, osebe z motnjami branja in starejši gledalci.

Kaj je znakovni jezik in kdo so uporabniki znakovnega jezika?

Slovenski znakovni jezik je osnovni jezik sporazumevanja med gluhimi. Temelji na uporabi rok, mimike obraza, oči in ustnic ter gibanja telesa. Prstna abeceda se lahko uporablja skupaj z znakovnim jezikom. V njem se lahko izražajo, poleg tega pa jim ta način sporazumevanja omogoča ustrezen in učinkovit razvoj. Znakovni jezik nima enake slovnice kot govorjeni jezik z istega geografskega območja, saj je znakovni jezik neodvisen od govornega in se razvija znotraj skupnosti gluhih.

V splošnih določbah Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika določa pravico gluhih oseb uporabljati slovenski znakovni jezik in pravico gluhih oseb do informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik pri enakovrednem vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje. Znakovni jezik je opredeljen kot jezik sporazumevanja oseb oziroma naravno sredstvo za sporazumevanje gluhih oseb. Gluha oseba je po zakonu tista oseba, ki je povsem brez sluha oz. oseba, ki zaradi oteženega sporazumevanja uporablja znakovni jezik kot svoj naravni jezik.

Javnost je jezik gluhih začela spremljati v TV oddaji Prisluhnimo tišini, ki jo je Zveza gluhih in naglušnih skupaj s TV Koper začela predvajati leta 1980.

Katere vsebine so na Televiziji Slovenija opremljene s tolmačem v slovenski znakovni jezik?

Na Televiziji Slovenija redno s tolmačem v slovenski znakovni jezik tolmačimo osrednji informativni blok ob 19, poleg tega pa tolmačimo še tedenski oddaji Tednik in Tarča ter otroške oddaje Zgodbe iz školjke. Tolmačimo tudi nekatere izredne oddaje oziroma oddaje, ki so izrednega pomena za obveščenost. To so na primer: predvolilne oddaje, posebne oddaje ob izrednih dogodkih, državne proslave ter nekatere druge oddaje, ki so pomembne za informiranje gluhih gledalcev.

Kako lahko dostopamo do vsebin s tolmačem v slovenski znakovni jezik?

Oddaje s tolmačem v slovenski znakovni jezik lahko sočasno spremljate na Televiziji Maribor in preko spleta, ponovitev pa na TV SLO 3. Vse oddaje s tolmačem so pozneje shranjene v spletnem arhivu na povezavi https://365.rtvslo.si/.

Tolmačene oddaje pa so najbolj enostavno dostopne na portalu www.dostopno.si na povezavi: https://www.rtvslo.si/dostopno/znakovni-jezik