REPREZENTATIVNE IN OSTALE INVALIDSKE ORGANIZACIJE

NSIOS - Nacionalni Svet Invalidskih Organizacij Slovenije
Društvo distrofikov Slovenije
Društvo laringektomiranih Slovenije (DLS)
Društvo paralitikov Slovenije - PARAS
Društvo revmatikov Slovenije
Društvo študentov invalidov Slovenije
Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave
Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN
Združenje multiple skleroze Slovenije
Zveza delovnih invalidov Slovenije
Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
Zveza društev vojnih invalidov Slovenije
Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije
Zveza paraplegikov Slovenije
Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije
Zveza za šport invalidov Slovenije
Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije So.p.
YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

DRUGE POVEZAVE

Revija Maž (Društvo distrofikov Slovenije)
Glasilo Iz Sveta Tišine (ZDGNS)
Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika (ZDGNS)
Časopis 20 minut (Zavod Risa)
Lahko je brati (Zavod Risa)
Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik