Fotografija Ivana Cankarja. Foto: osebni arhiv
Fotografija Ivana Cankarja. Foto: osebni arhiv

Ivan Cankar se je rodil 10. maja 1876.
To je bilo pred 147 leti.
Rodil se je na Vrhniki.

Ivan Cankar je študiral na Dunaju.
Najprej je študiral tehniko.
Potem pa se je prepisal na drug študij.
Študiral je slavistiko<p>Slavistika je študij o slovanskih jezikih.<br />Slovanski jeziki so na primer: <br />slovenščina, hrvaščina, srbščina, <br />ruščina, poljščina, češčina …</p> .

Ivan Cankar je v času študija sodeloval
pri literarnem krožku slovenskih študentov.

Pri literarnem krožku so se zbirali študentje,
ki jih je zanimala literatura.
In so si želeli ustvarjati literaturo.

Ivan Cankar je bil pesnik, pisatelj in dramatik

Ivan Cankar je bil najprej pesnik.

Ivan Cankar je že v mladosti začel pisati pesmi.
Pesmi je objavljal v reviji Ljubljanski zvon.

Leta 1899 je napisal svojo prvo pesniško zbirko.
Pesniški zbirki je dal naslov Erotika<p>Erotika pomeni ljubezen in spolnost.<br />Pomeni tudi poželenje.</p> .

Ivan Cankar je kmalu nehal pisati pesmi.
Začel je pisati prozo<p>Proza so na primer kratke zgodbe, romani, povesti.</p> <p>Poezija pa so pesmi.</p> .
Napisal je veliko knjig.

Pisal je knjige različne dolžine.
Pisal je romane, povesti, novele in črtice.

Njegov najbolj znan roman<p>Roman je daljše pripovedno delo.</p> se imenuje Na klancu.

Napisal je še druge romane:
- Hiša Marije pomočnice,
- Martin Kačur,
- Križ na gori,
- Novo življenje.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Ivan Cankar je pisal tudi dramska besedila<p>Dramska besedila so namenjena za gledališče.<br />Dramska besedila se odigrajo na odru.<br />Dramskemu besedilu rečemo tudi drama.</p> .

Ivan Cankar je bil zelo dober dramatik.
Dramatik je pisec dramskih besedil.

Ivan Cankar je napisal 7 dram.
Najbolj znane so:
- Hlapci,
- Kralj na Betajnovi,
- Pohujšanje v dolini šentflorjanski.

Gledališka predstava Ivan Cankar: Hlapci. Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan
Gledališka predstava Ivan Cankar: Hlapci. Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan

Ivan Cankar je predstavnik slovenske moderne

Ivana Cankarja uvrščamo v slovensko moderno.
Slovenska moderna je literarna smer v slovenski književnosti.
Moderna je bila konec 19. stoletja.

Predstavniki slovenske moderne so:
- Ivan Cankar,
- Josip Murn,
- Dragotin Kette,
- Oton Župančič.

Ivan Cankar je bil zelo nadarjen

Bil je eden najuspešnejših slovenskih pisateljev.
Slovensko književnost je dvignil na višji nivo.

Ivan Cankar je pokazal,
da lahko kvalitetno literaturo
pišemo tudi v slovenskem jeziku.

Napisal je veliko knjig.
V knjigah je pisal o različnih temah.
Na primer o:
- politiki,
- morali<p>Morala so vrednote,<br />ki jih imamo ljudje.</p> ,
- ženskah.

Knjige so bile zelo uspešne.
In so jih prevedli v različne tuje jezike.

Ivan Cankar je bil tudi politik

Ivan Cankar je sodeloval tudi v politični stranki.
Bil je na listi socialnodemokratske stranke.
Leta 1907 je kandidiral za državnega poslanca na Dunaju.

Takrat je bilo slovensko ozemlje
del države Avstro-Ogrske.
Sedež državnega parlamenta je bil na Dunaju.

Ivan Cankar na volitvah ni bil izvoljen.
Vendar je svojo politično kariero nadaljeval.

Organiziral je številna predavanja.
In politične razprave.

Največ predavanj je imel v Trstu.
In v Ljubljani.

Ivan Cankar na poštni znamki. Foto: Pošta Slovenije
Ivan Cankar na poštni znamki. Foto: Pošta Slovenije

Ivan Cankar se je zavzemal za slovenski jezik

Ivan Cankar je zelo pomemben za slovensko kulturo.
Bil je uspešen pesnik, pisatelj in dramatik.
Zavzemal se je za enakopraven položaj slovenskega jezika.

Ivan Cankar je umrl 11. decembra 1918.
Star je bil 42 let.