Skupina partizanov: kurir, Marta Paulin - Brina, Janez Weiss - Belač, Janez Lavrič, Karel Destovnik - Kajuh, in Sveto Marolt - Špik. Foto: Wikipedia Commons/Jože Petek
Skupina partizanov: kurir, Marta Paulin - Brina, Janez Weiss - Belač, Janez Lavrič, Karel Destovnik - Kajuh, in Sveto Marolt - Špik. Foto: Wikipedia Commons/Jože Petek

Karel Destovnik se je rodil v Šoštanju.
Rodil se je 13. decembra leta 1922.

Umrl je 22. februarja leta 1944.

Destovnik je bil znan
slovenski pesnik in prevajalec.
Destovnik je bil dejaven na
kulturnem in političnem področju.

Destovnik je zase uporabljal več imen

Ko je Destovnik pisal pesmi,
se je podpisoval z različnimi imeni.

Podpisoval se je kot:
- Drago Jeran,
- Peter Kalin,
- Kajuhov Tonč
in še z ostalimi imeni.

Svoja dela je objavljal v:
- Naši ženi,
- Slovenski mladini,
- Sodobnosti
in v drugih revijah.

Karel Destovnik - Kajuh z dekletom. Foto: BoBo
Karel Destovnik - Kajuh z dekletom. Foto: BoBo

Destovnik je pisal v času,
ko je bila 2. svetovna vojna

Zato je tudi uporabljal druga imena.
Da se ni vedelo,
kdo je napisal pesem.

Njegove pesmi so naskrivaj prepisovali.
Nato so pesmi pošiljali po državi.
S pesmimi so želeli spodbuditi ljudi,
da se borijo proti sovražnikom.
Sovražniki so bili tuji okupatorji.

Destovnik je napredno razmišljal

To pomeni,
da je nekatero dogajanje v družbi
razumel in dojemal drugače kot ostali ljudje.

Zato je bil označen kot državni sovražnik.
Pa tudi kot politični nasprotnik.
To pomeni, da se ni strinjal,
kako družba deluje.
Označili so ga, da je proti takratni družbi.

Zaradi svojega načina razmišljanja
je bil tudi zaprt

Sprva so ga zaprli v taborišče.
Taborišče je ograjen prostor,
ki ga nadzorujejo.
Tja so vozili ljudi,
ki se niso strinjali z delovanjem družbe.

Destovnik je bil tudi v zaporu.
V zaporu je bil nekaj tednov.

Destovnik je odšel v partizane
Partizani so bili posebna vojska.

Partizani so se v času 2. svetovne vojne
borili proti okupatorju.
2. svetovna vojna je na območju
takratne države trajala od leta 1941 do leta 1945.
Okupatorji so bili nemška in italijanska vojska.
Okupatorju so pomagali domobranci.

Partizani so se borili proti
Nemcem, Italijanom in domobrancem.

V partizanih je bil Destovnik vodja ene skupine vojakov.
Skupino so napadli sovražniki.
Več dni so se borili.
Destovnika so ustrelili.
Star je bil 21 let.
Umrl je 22. februarja leta 1944.

Partizansko ime pesnika Karla Destovnika
je bilo Kajuh.

Destovnika so razglasili za narodnega heroja

Razglasitev za narodnega heroja
je zelo pomembno priznanje.
To nagrado so dobili vojaki,
ki so se junaško borili v vojni.

Destovnik je verjel v zmago nad nasprotnikom.
Pa tudi v pravično ureditev družbe.

Destovnik je bil edini slovenski kulturnik,
ki je dobil nagrado narodnega heroja.

V partizanih je izdal prvo pesniško zbirko

V njej je bilo 27 pesmi.
Destovnik je v pesmih pisal o:
- krivicah in revščini,
- stiski ljudi,
- prihodnosti,
- želji po spremembah v družbi,
- revoluciji s konkretnimi dogodki,
- politiki in družbi
ter ostalih pomembnih temah.

Skozi pesmi je ljudi pozival
naj se uprejo okupatorjem.
To je bil glavni cilj njegovih pesmi.

Kip Karla Destovnika - Kajuha pred šolo. Foto: arhiv MOL
Kip Karla Destovnika - Kajuha pred šolo. Foto: arhiv MOL

Bil je najpomembnejši slovenski pisatelj
partizanskih pesmi

Destovnikove najbolj znane pesmi so:
- Bosa pojdiva, dekle obsorej,
- Pesem talcev,
- Pred smrtjo,
- Drobna pesem
in še mnoge druge.

Po Destovniku so poimenovane
- ulice,
- šole,
- trgi,
- bralna značka za učence osnovnih šol
in še druge stvari.