Pisanje z roko. Foto: Pixabay
Pisanje z roko. Foto: Pixabay

Mednarodni dan pisanja z roko
je vsako leto 23. januarja.

Na ta dan govorimo
o pomenu pisanja z roko.
Ljudje spodbujajo druge ljudi,
da pišejo z roko.

Pisanje z roko je zelo pomembno

Ljudje ne pišemo več veliko z roko.
Imamo računalnike in tipkamo.
Ko tipkamo,
naši možgani delujejo drugače,
kot če pišemo z roko.

Zakaj je pisanje z roko koristno?

Strokovnjaki so ugotovili:
Kar napišemo z roko,
si bolje zapomnimo kot tisto,
kar natipkamo.

Če pišemo z roko,
lahko izrazimo več čustev.

Pri pisanju na roko dobimo več idej.
Dlje časa ohranjamo pozornost.

Naši možgani delujejo bolje
pri pisanju z roko.
Pisanje z roko spodbudi
številne centre v možganih.

Vsak človek ima svojo pisavo

Ljudje različno pišemo.
2 osebi ne moreta imeti enake pisave.
Strokovnjaki lahko ugotovijo,
ali je neka pisava ponarejena.

Ljudje se nikoli ne podpišemo
2-krat popolnoma enako.

Iz pisave lahko marsikaj ugotovimo

Strokovnjaku za pisavo rečemo grafolog.
Grafolog preučuje pisavo.
Iz pisave lahko oceni človekov značaj.

Grafolog pri pisavi opazuje
- gibanje pisave,
- črte,
- povezave,
- robove in
- razmike.
Vse to poveže z osebnostnimi lastnostmi.
Ma primer:
Osebe z majhno pisavo in
majhnimi velikimi začetnicami
so bolj zaprti.

Iz pisave lahko razberemo tudi
- čustva,
- razpoloženje,
- socialne značilnosti,
- človekovo samopodobo,
- samospoštovanjem
- organizacijske lastnosti.

Včasih lahko iz pisave razberemo tudi bolezni.
Na primer:
- parkinsonova bolezen,
- alzheimerjeva bolezen.