Človek posluša glasbo na radijskem sprejemniku. Foto: Unsplash
Človek posluša glasbo na radijskem sprejemniku. Foto: Unsplash

Radijski sprejemnik je naprava.
Z njo lahko nekaj poslušamo.
Na primer glasbo.
Radijskemu sprejemniku pravimo tudi radio.

Radijska postaja oddaja glasbo.
Ali pa oddaja novice.
Zvok se prenaša s pomočjo radijskih valov.
Pravimo,
da poslušamo radio.

Radio pomeni več stvari:
- radijski sprejemnik,
- radijski oddajnik in
- radijsko postajo.

Radio posluša zelo veliko ljudi.
Radio lahko poslušamo:
- doma,
- v avtu.

Radio lahko poslušamo povsod,
kamor s seboj lahko odnesemo radijski sprejemnik.

Radio lahko danes poslušamo na različne načine.
Na primer:
- prek radijskega sprejemnika,
- prek spleta,
- s pomočjo mobilnega telefona.

Svetovni dan radia obeležujemo vsako leto 13. februarja

Prve radijske postaje so nastale
pred več kot 100 leti.

Prva slovenska radijska postaja
je bila Radijska postaja Ljubljana.
Iz nje je kasneje nastal Radio Ljubljana in Radio Slovenija.

Radijska postaja Ljubljana je začela delovati 1. septembra 1928.
To je pred 95 leti.

Generalna skupščina Združenih narodov
je leta 2013 razglasila 13. februar za svetovni dan radia.
Na ta dan je bil leta 1946
ustanovljen Radio Združenih narodov.

Radio Slovenija je zelo pomemben

Programe Radia Slovenija je lani vsak dan
spremljalo več kot 400 tisoč poslušalcev.

Mirko Štular je direktor Radia Slovenija.

Mirko Štular je rekel:
Radio Slovenija je namočnejša radijska mreža v Sloveniji.
Radio Slovenija je podpornik slovenske glasbe.
Proizvaja kulturne in umetniške zvočne vsebine.
Radio je pomemben v času izrednih dogodkov.
Na primer v času poplav, požarov ali epidemije koronavirusa.