Na tem mestu
boste našli seznam
različnih spletnih strani.

Spletne strani so povezane
z lahkim branjem.

Lahko branje rečemo tistim knjigam in časopisom,
ki jih lažje beremo in razumemo.
Novice in kultura so namenjene vsem ljudem.
Predstavljene morajo biti tako,
da jih razumemo vsi.
Razumeti jih morajo tudi ljudje,
ki težko berejo.

Zveza Sožitje (http://www.zveza-sozitje.si/)

Zveza Sožitje
je skupina različnih društev.
Vsa društva pomagajo
osebam z motnjami v duševnem razvoju.
Pri Zvezi Sožitje
imajo posebno stran
za besedila v lahkem branju

Zavod Risa (http://www.risa.si/)

Zavod Risa je poseben zavod.
V Zavodu Risa skrbijo za
razvoj lahkega branja.
In dostop do lahkega branja.

Projekt Lahko je brati (http://www.lahkojebrati.si/)

Projekt LAHKO JE BRATI je koristen za vse ljudi.
Najbolj koristen je za ljudi,
ki potrebujejo lahko branje.
V projektu je nastalo veliko stvari.
Na primer:
2 priročnika in
slovar lažjih besed.

Zagovornik načela enakosti (http://www.zagovornik.si/lahko-branje/)

Zagovornik načela enakosti je ustanova.
Skrbi za varstvo pred diskriminacijo oseb v Sloveniji.
To ustanovo vodi Miha Lobnik.
Miha Lobnik opravlja delo Zagovornika načela enakosti.
Zagovorniku načela enakosti kdaj rečemo samo Zagovornik.
Zagovornik načela enakosti vam lahko pomaga
z nasveti in podporo, če se zgodi diskriminacija.