Nutrija na bregu. Foto: Pixabay
Nutrija na bregu. Foto: Pixabay

Nutrija je vodni glodavec.
Nutrije prihajajo iz Južne Amerike.
Podobne so pižmovkam in bobrom.

Nutrije v Sloveniji nimajo naravnega sovražnika.
Pogoji za življenje pa jim ustrezajo.
Zato se zelo hitro razmnožujejo.

Nutrije so pri nas razširjene ob rekah
Ljubljanici, Rižani, Savi in Muri.

Nutrije so nekoč gojili zaradi krzna

Nutrije so v Ljubljani že od leta 1930.
To je že skoraj 100 let.

Nutrije so gojili na farmah.
Gojili so jih zaradi kožuha.
Kožuh nutrij so predelali v krzno.
Iz krzna so izdelovali oblačila.

Nutrije so pobegnile s farm.
In tako so prišle v Ljubljano.
Naselile so se tudi v Ljubljanskem barju.

Ljubljansko barje je močvirnato območje blizu Ljubljane.
Območje je zaščiteno zaradi raznolikih rastlin in živali.
Imenuje se Krajinski park Ljubljansko barje.

Nutrije ogrožajo domače rastline in živali

Nutrij je pri nas vsako leto več.
Več kot je nutrij,
več hrane potrebujejo za preživetje.

Nutrije se prehranjujejo tudi z redkimi vrstami rastlin.
S tem pa ogrožajo pestrost naravnega okolja.

Nutrija na travi si s tačkami čisti gobček.  Foto: BoBo
Nutrija na travi si s tačkami čisti gobček. Foto: BoBo

Nutrije bodo odvzeli iz naravnega okolja

Nutrije zaradi svoje prehrane ogrožajo
nekatere domače rastline in živali.
Zato so na ministrstvu določili,
da bodo nutrije,
ki živijo na območju Ljubljanskega barja,
odvzeli iz naravnega okolja.

Proces odvzema nutrij iz narave
bo trajal več let.

Nutrije bodo ujeli žive

Ministrstvo je izdalo dovolilnico za odlov.
Odlov je način lova,
pri katerem lovci živali ujamejo žive.
Lovci živali ne ustrelijo.

Nutrije bodo lovili s pomočjo pasti živolovk.
Pasti živolovke so pasti,
ki živali ne poškodujejo.
Žival v pasti preživi.

Odločitev so sprejeli na ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Nutrije bi lahko izkoristili za prehrano

Na veterinarski fakulteti v Ljubljani
so ugotovili,
da so nutrije zdrave.

Zato bi lahko meso nutrij uporabljali tudi v prehrani.
Meso bi lahko uporabljali v prehrani živali.
Pa tudi v prehrani ljudi.

Nutrija je vzela kos sadja raci. Foto: EPA
Nutrija je vzela kos sadja raci. Foto: EPA

Del javnosti se z odstranitvijo ne strinja

Del javnosti<p>Javnost so vsi ljudje v določeni družbi.<br />Na primer vsi ljudje v Sloveniji.</p> se z odločitvijo ministrstva,
da se nutrije odstrani iz Krajinskega parka Ljubljansko barje,
ne strinja.

Ljudje pravijo,
da je odstranitev nesprejemljiva.
Nutrije bodo po ulovu namreč usmrtili.

Nasprotniki odstranitve nutrij iz naravnega okolja
bodo podpisovali peticijo<p>Peticija je pisna zahteva.</p> proti poboju nutrij.

Direktor Javnega zavoda Krajinski park
Ljubljansko barje je Janez Kastelic.

Kastelic je takšen odziv pričakoval.
Rekel je,
da se mu zdi pravilno,
da ljudje podajo svoje mnenje.

Kastelic je rekel:
Zavedati se je treba,
da invazivne tujerodne vrste izpodrivajo
vrste domorodnih ekosistemov.
In če družba meni,
da se vse pusti dinamiki naravnega ravnovesja,
se je treba sprijazniti,
da bodo določene vrste izginile.

Župan Ljubljane je Zoran Janović.
Zoran Janković je rekel,
da zaupa stroki<p>Stroka je posamezna znanstvena panoga.</p> .
In se zato strinja z njihovo odločitvijo.

Župan Janković je ljudi pozval,
da nutrij ne hranijo.