CUDV Črna na Koroškem. Foto: Televizija Slovenija
CUDV Črna na Koroškem. Foto: Televizija Slovenija

Janez Cigler Kralj je minister.
Vodi posebno ministrstvo.
To je:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Na kratko rečemo Ministrstvo za delo.

Minister za delo skrbi za:
- delavce,
- invalide,
- starejše ljudi in ostale.
Skrbi, da ljudje dobro živijo.

10. maja je obiskal Koroško

Koroška je regija v Sloveniji.
Je na meji z Avstrijo.

Obiskal je tudi Črno na Koroškem.
V tem kraju je CUDV Črna na Koroškem.
V CUDV živijo ljudje z motnjami v duševnem razvoju.
V CUDV Črna živi več kot 300 uporabnikov.

V CUDV Črna se je srečal z direktorico

Dalja Pečovnik je direktorica CUDV Črna na Koroškem.

Janez Cigler Kralj se je srečal z direktorico Daljo Pečovnik. Foto: Televizija Slovenija
Janez Cigler Kralj se je srečal z direktorico Daljo Pečovnik. Foto: Televizija Slovenija

V CUDV Črna na Koroškem želijo zgraditi več hiš

Večina uporabnikov živi v 1 veliki hiši.
CUDV Črna sodeluje pri projektu deinstitucionalizacije.

To pomeni,
da uporabniki ne bi živeli skupaj v veliki stavbi.

Živeli bi v manjših skupinah.
In v manjših hišah.

Deinstitucionalizacija pomaga ljudem,
da se izselijo iz velikih ustanov.
Ljudje lahko živijo bolj samostojno.

Osrednja hiša CUDV Črna. Foto: Televizija Slovenija
Osrednja hiša CUDV Črna. Foto: Televizija Slovenija

V CUDV Črna na Koroškem bodo do leta 2023
zgradili 13 stanovanjskih enot

Denar za gradnjo hiš in stanovanj
so dobili od Evropske unije in države.

Hiše bodo v različnih krajih na Koroškem.

Uporabniki se bodo vključili v družbo

Uporabniki bodo hodili v službo blizu svojega kraja.
V hišah bodo skrbeli zase in za hišo.
O nekaterih stvareh bodo odločali sami.
Pomagali jim bodo strokovni delavci.
Strokovni delavci bodo poskrbeli za stvari,
ki jih uporabniki ne morejo narediti sami.

Uporabniki in zaposleni v CUDV Črna na Koroškem
so o tem pisali na svoji spletni strani

Kliknite na: NAČRT PREUREDITVE CUDV ČRNA NA KOROŠKEM

Minister za delo in direktorica CUDV Črna
sta 10. maja podpisala pomemben dokument

Podpisala sta sporazum o gradnji bivalne enote
za otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju.

Janez Cigler Kralj in Dalja Pečovnik. Foto: Televizija Slovenija
Janez Cigler Kralj in Dalja Pečovnik. Foto: Televizija Slovenija

Janez Cigler Kralj je rekel:
skupaj bomo dvignili
raven namestitev.
To pomeni,
da bodo uporabniki
v hišah dobro živeli.

Direktorica Dalja Pečovnik je rekla:
sedaj smo začeli z gradnjo
13 stanovanjskih enot.
Iz glavne hiše želimo
preseliti 70 uporabnikov.