Avtopralnica. Foto: BoBo
Avtopralnica. Foto: BoBo

Glavni inšpektor je vodja inšpektorata.
Inšpektorat za delo nadzoruje podjetja in delodajalce.
Dela v okviru ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Ministrstvo vodi Luka Mesec.

Inšpektorat za delo na primer nadzoruje, če:
- je delo varno,
- je v skladu z zakoni,
- če delavci ne delajo predolgo.

Nadzor izvajajo inšpektorji.
Glavni inšpektor je bil Jadranko Grlić.

Jadranko Grlić je odstopil kot glavni inšpektor za delo

Odstopil je 10. avgusta.
Odstopil je po odkritju izkoriščanja in nasilja
nad delavci v ljubljanski avtopralnici.

Nekateri delavci v avtopralnici so bili iz Indije.

Indija je država v Aziji.

Indijski delavci so rekli,
- da so delali dlje, kot je dovoljeno z zakonom,
- da so jim vzeli potne liste,
- da jim je nadrejeni grozil s kladivom,
- da so zaradi groženj pobegnili.

Ko je prišla inšpekcija za delo,
so nadrejeni nekaterim delavcem naročili,
naj ostanejo doma.

Po odstopu glavnega inšpektorja so z inšpektorata za delo sporočili:
Grlić je odstopil zaradi različnih pogledov
ministrstva za delo in inšpektorata za delo.

Luka Mesec je minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.
Rekel je:
Inšpektorji niso mogli preveriti kršitev.
Ob njihovem prihodu delavcev ni bilo na delovnem mestu.
Izkoriščanje delavcev v avtopralnici je nezaslišano.
Delovna inšpekcija nima dovolj pravic,
da se odzove na takšno izkoriščanje.
Treba bo spremeniti način dela inšpektorjev.
Ne bomo čakali,
da izkoriščanje delavcev odkrijejo novinarji ali nevladne organizacije.
Inšpektorji za delo bodo od sedaj naprej prvi odkrili
izkoriščanje in nasilje nad delavci.