Moški na volišču izpolnjuje volilni listek. Nato ga odda v posebno škatlo. Foto: BoBo
Moški na volišču izpolnjuje volilni listek. Nato ga odda v posebno škatlo. Foto: BoBo

Referendum je posebna oblika glasovanja.
Na referendumu volivci odločajo o podpori
določenemu zakonu.
Odločajo,
ali nek zakon podpirajo ali ne.

Volivci so vsi polnoletni prebivalci določene države,
ki imajo volilno pravico.

V Sloveniji ima volilno pravico skoraj 1 milijon 700 tisoč ljudi.
Od tega jih nekaj več kot 100 tisoč živi v tujini.
Vseh prebivalcev v Sloveniji je približno 2 milijona.

V nedeljo, 11. junija,
so volivci odločali o podpori Zakona o vodah

Zakon o vodah so sprejeli poslanci v državnem zboru.
Številni ljudje so rekli,
da je ta zakon škodljiv.
Da škodi čisti vodi.

Veliko ljudi je reklo,
da poslanci tega zakona ne bi smeli sprejeti.

Ljudje so se organizirali in zahtevali referendum.
Na referendumu lahko ljudje odločijo o pomembnih vprašanjih.

Referenduma se je udeležilo veliko ljudi

Veliko ljudi je prišlo na volišča glasovat.
Glasovali so lahko ZA ali PROTI
Zakonu o vodah.

Glasovalo je 46 % vseh volilnih upravičencev.
To je skoraj polovica vseh ljudi,
ki imajo v Sloveniji volilno pravico.

Vseh skupaj je glasovalo več kot 780 tisoč ljudi.
Več kot 674 tisoč ljudi je glasovalo PROTI.
Zgolj nekaj več kot 100 tisoč ljudi je glasovalo ZA.

Ljudje so odločili,
da je Zakon o vodah neveljaven.